ZAPRASZAMY NA ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

    I Piątek  -  3  listopada  2017 r.
 
 9.00 - Msza św.
           i wystawienie Najświętszego Sakramentu.
10.00 - Wisowa i mieszkający przy Drodze do Lewniowej;
11.00 - mieszkający przy Drodze do Chronowa, Potoczki;
12.00 - Bania i Okolice, Górka, Stara Wieś;
13.00 - mieszkający przy Drodze do Nowego Sącza, Niziny,
           Domy od Uszwi;
14.00 - Zarzecze, Puste, Działki;
15.00 – Centrum, Wójtówka, Nowa Wieś;
16.00 – Róże Różańcowe Matek i Ojców;
17.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
        i nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa;
            Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
17.30 - Wypominki z różańcem.
18.00 - Msza św.
 
 
      Dzieci i młodzież  prosimy na chwile ADORACJI z rejonami, w których mieszkają lub też przed lekcjami albo po lekcjach w szkole.