Księża pracujący w parafii - obecnie

Obecnie w naszej parafii posługę kapłańską sprawują

ks. mgr Marian ZAPIÓR - proboszcz
ks. mgr Marek LIS - wikariusz

W pracy duszpasterskiej pomagają

ks. Marian Brach - rezydent parafii pw. św. Marcina w Gnojniku
ks. Józef Mietła - rezydent parafii św. Prokopa w Jadownikach
ks. Marian Jedynak - rezydent parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku