MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 14 SIERPNIA 2017

                Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                              
Gregorianka za ś.p.  +  Stanisław Musiał
{1 – 30VIII 2017 r.}
 
Poniedziałek  -  odJana i Genowefy Wnęk z Gosprzydowej;
Wtorekod Elżbiety i Henryka Pasek;
Środa-  odStanisława Kopeć z rodziną;
Czwartek  -  odMateusza i Oliwii Pawełek z Brzeska;
Piątek  -  odTeresy i Juliana Pawełek z Uszwi;
Sobota  -  odMarka Pasek;
Niedziela-  od Grzegorza i Iwony Pasek.
 
============================================
 
Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
 
                {1 – 30 VIII 2017 r.}
 Gregorianka  za ś.p.  +  Jan  Pawełek:
 
Poniedziałek– od Elżbiety i Wiesława Mietła z rodziną;
Wtorek– odkoleżanek i kolegów syna z Zespołu Szkół w Przyborowie;
Środa  -  odWacława Gusto z rodziną;
Czwartek– odchrześniaka Jurka Pawełka z rodziną;
Piątek– od sąsiadów Łomzików;
Sobota  -  odAgaty i Janusza Odroń z Uszwi;
Niedziela  -  odbrata Stanisława z żoną.
 
============================================
 
                Przez ks. Władysława Góraka w Niedomicach:
                              
{14 – 20 VIII 2017 r.}
                Za ś.p.  +  Stanisław  Kołodziej:
 
Poniedziałek  -  od Józefa Kałuży z Uszwi;
Wtorek  -  od Malwiny i Tomasza Boczarskich;
Środa  -  od Barbary i Tadeusza Strzesak;
Czwartek– od koleżanek: Marii, Krystyny i Janiny;
Piątek  -  od Marii Kałuża;
Sobota  -  od Łuksza Boczarskiego;
Niedziela  -  od Dyrektora Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku.