MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 10 LIPCA 2017

Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie
{10 – 16 VII 2017r.}
+ Paweł Motak

 
Poniedziałek – od rodziny Cieśla;
Wtorek– od Grzegorza Chudoby;
Środa – odWładysława i Zofii Chudoby;
Czwartek – odkuzynki Danuty Klęk;    
Piątek – od Marii i Wiesława Kołodziej;
Sobota – odrodziny Gazdów;
Niedziela– od Stanisława i Moniki Pajor;