INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 20 MARCA 2017

Poniedziałek  -  20  marca: Św. Józefa, Oblubieńca NMP
6.30 –1/ + Józef i Cecylia Zapiór.
            2/ + Józef Zając z ok. imienin i jego rodzice.
18.00– 1/ + Maria i Józef Gnela w roczn. jej śm., synowie: Władysław i Jan
                      oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
             2/ + Wojciech Jaroszek i Aniela, Błażej Święch i Katarzyna.
 
Wtorek – 21  marca
6.30–  + Tadeusz Bober w 7 dniu po śm. – od żony i syna Sławomira.
18.00– 1/ + Anastazja Stolarczyk z ok. roczn. urodzin.
             2/ + Józefę Bober i Krystyna Styrna z ok. imienin.
 
Środa  –  22  marca
18.00 -1/ + Andrzej Wnęk w 4 roczn. śm. i jego rodzice.
             2/ + Józef Jarosiński, syn Zbigniew, córka Maria oraz Anna i Wojciech.
 
Czwartek  –    23  marca
6.30–1/ + Genowefa i Roman Bugajscy i zięć Lesław.
            2/ + Franciszek Konstanty w 7 dniu po śm.
18.00- + Władysław, Cecylia, Józef Pawełek, Jan, Aniela i Marian Jarzmik.
 
Piątek  – 24  marca
18.00– 1/ + Apolonia Pajor i rodzice.
              2/ Franciszek Pirecki w roczn. śm. i żona Cecylia.
 
Sobota  –  25  marca: Zwiastownie Pańskie
18.00–1/ + Helena Orłowska, mąż Józef, syn Kazimierz i zięć Marian.
             2/ + Jan Ruszaj w 4 roczn. śm., żona Maria, syn Henryk.
 
IVNiedzielaWlk. Postu– 26  marca: Rekolekcje Wlkp.
7.00–+ Stanisławę, Karolina i Ludwik Kałuża.
9.00– 1/  W int. XI Róży Matek – Św. Marii Magdaleny z podz. za otrzym. łaski
                  i z prośbą o zdrowie, błog. Jezusa Miłosiernego i op. Matki B. Fatimskiej
                  dla Członkiń i ich rodzin.
            2/ + Julia, Jan i Tadeusz Frankowscy w 20 roczn. śm. Julii.
11.00–1/Z podz. za uratowanie z wypadku, z prośbą o błog. Boże
       i dalszą opiekę dla Klaudii i Sławomira.
             2/ + Tadeusz Kornaś z ok. roczn. urodzin i Magdalena oraz Franciszkę i Franciszek Rybak.
16.00–+Zbigniew Górak z ok. imienin.