MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 20 LUTEGO 2017

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                               {21–24II2017 r.}
                               Za ś.p. + Wiesław Sikora:
                           
WtorekodJadwigi  i Jerzego Klimas;
Środa  - od Zbigniewa Myszki;
Czwartek- odrodziny Kotarbów i Góraków;
Piątek-  od mieszkańców Górki.
 
======================================================================      
           
                Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                               {20 – 26II 2017 r.}
                              
Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek- od Dyrekcji, Grona Pedagog. i Pracowników Publ. Gimnazjum w Gnojniku;
Wtorek  -  od Dyrekcji i Pracowników Publ. Przedszkola w Gnojniku;
Środa  -  odmieszkańców Granic Chronowskich;
Czwartek  -  od mieszkańców Drogi do Lewniowej;
Piątek  -  od mieszkańców Starej Wsi;
Sobota  -  odmieszkańców Centrum;
Niedziela  -  od Józefa i Danuty Wąs z rodziną.