INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 13 LUTEGO 2017

Poniedziałek  -  13  lutego
6.30 –1/ W int. Dobroczyńców i Ofiarodawców na budowę kościoła
                 przez orędownictwo Matki Bożej Fatimskiej …
            2/ + Ryszard Kopeć w 30 dniu po śm. – od mamy.
 
Wtorek – 14  lutego: Św. Cyryla i Metodego
6.30–  1/ + Piotr i Wiktoria Biel, Henryk i Wiktoria Warchał.
            2/ + Marian Kopeć – od wnuków: Eryka, Roksany i Grzesia.
 
Środa  –  15  lutego
18.00 -1/ + Krzysztof Jaroszek.
             2/ W int. XVIII Róży Matek – Św. Agaty z podz. za otrzym. łaski, z prośbą
                  o błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Członkiń i ich Rodzin.
 
Czwartek  –    16  lutego
6.30–+Henryk Ruszaj – od rodziny Śliwów.
18.00–+Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa i Niepokalanemu
     Sercu NMP za grzechy nasze i świata.
 
Piątek  – 17  lutego
18.00– 1/+ Józef Zając w 8 roczn. śm.i Stanisław Bukowski.
             2/ + Eugeniusz Gądek w roczn. śm.
 
Sobota  –  18  lutego
7.00– 1/+ Julia i Andrzej Strzesak.
2/ +Józef Wąs – od sąsiadów: Tekielów, Gałęziowskich i Migrałów.
 
VIINiedzielazwykła – 19  lutego
7.00–+ Genowefa, Aniela, Jan, Kazimiera i Kazimierz Siepierowscy.
9.00– 1/ + Karol Szpil – od Pracowników firmy „Goplast”.
            2/ + Mieczysław Stec i Teresa Żak – od wnuczki Natalii.
            3/ + Irena i Kazimierz Kowalczyk w roczn. jej śm.
11.00–1/ + Wiktoria, Stanisław Kraj, córka Genowefa, syn Władysław – od Czesława z rodziną.
             2/ + Zygmunt Giczala w 8 roczn. śm.
16.00–+ Marian Frankowski i rodzice z obu stron.