MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 13 LUTEGO 2017

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                               {14 –17II2017 r.}
                               Za ś.p. + Wiesław Sikora:
                           
WtorekodMigdów z Dębna;
Środa  - od rodziny Myszków z Biesiadek;
Czwartek- odkolegi Tośka Bugajskiego z rodziną;
Piątek-  od sąsiadów Świątkowskich.
 
======================================================================      
           
                Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                               {13 – 19II 2017 r.}
                              
Za ś.p. + Michalina Pasek:
 
Poniedziałek  -  od Anny Pasek z Chronowa.
 
                               Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Wtorek  -  od mieszkańców Wójtówki;
Środa  -  odmieszkańców Nowej Wsi;
Czwartek  -  od mieszkańców Górki i Domów przy Centrum Kultury;
Piątek  -  od KSM-u z Gnojnika;
Sobota  -  odmieszkańców Bani i Okolicy;
Niedziela  -  od VI Róży Matek – Św. Anny.