MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 06 LUTEGO 2017

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                               {7–10II2017 r.}
                               Za ś.p. + Teresa  Żółta:
                           
WtorekodZofii i Władysława Palki z rodziną;
Środa  - odZbigniewa Jurek;
Czwartek- odcioci Marii z Lewniowej;
Piątek-  od Agnieszki i Wojciecha Święch z dziećmi.
 
======================================================================      
           
Przez Ks. Grzegorza Smołę w Piasecznie:
                                               {6 II 2017 r.}
Za ś.p.  + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od mieszk. Granic Chronowskich.
 
=================================================================
               
Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                               {6 – 12II 2017 r.}
                              
Za ś.p. + Anna  Sikora:
 
Poniedziałek  -  od Bogusława i Aleksandry Gądek;
Wtorek  -  od rodziny Dzięglów;
Środa  -  odMariusza Stolarczyka z dziećmi.
 
                               Za ś.p. + Michalina Pasek:
 
Czwartek  -  od Barbary, Stefana Opoka z rodziną z Uszwi;
Piątek  -  od Teresy Gądek z rodziną;
Sobota  -  odrodziny Święchów i Bugajskich;
Niedziela  -  od Justyny, Stanisławy i Bolesława z rodzinami.