MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 30 STYCZNIA 2017

Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                               {30 I–4II2017 r.}
                               Za ś.p. + Andrzej Słowik:
                           
Poniedziałek  -  od sąsiadów ze Skotnickiej;
Wtorekodrodziny Pojasków – sąsiadów ze Szczawnicy;
Środa  - odrodziny Horosin;
Czwartek- odBarbary i Tadeusza Strzesak;
Piątek-  od Parafian z Gnojnika;
Sobota  -  odParafian z Gnojnika.
======================================================================      
           
Przez Ks. Władysława  Góraka:
                               {30 I – 4 II 2017 r.}
                 Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:     
           
Poniedziałek-  od Romana Bugajskiego z rodziną;
Wtorek  -  od Wójta i Pracown. Urzędu Gminy w Gnojniku;
Środa-  od mieszkańców Wójtówki;
Czwartek  -  odRady Rodziców Publ. Szkoły Podstaw. w Gnojniku;
Piątek-  odmieszkańców Granic Chronowskich;
Sobota  -  odmieszkańców Działek.
===================================================================  
 
Przez Ks. Grzegorza Smołę w Piasecznie:
                                               {30 I – 4II 2017 r.}
Za ś.p.  + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– odDyrekcji Rodzinnego Domu Opieki „Staś”;
Wtorek  -  od Grupy Modlitwy „Margaretka”;
Środa  -  od mieszkańców Bani i Okolicy;
Piątek  -  od mieszkańców Nowej Wsi;
Sobota  -  odDyrekcji, Grona Pedag. i Pracown. Publ. Szk. Podst. w Gnojniku.
=====================================================================
               
Przez Ks. Ryszarda Podstołowicza w Tarnowie:
                               {30 I – 5II 2017 r.}
                Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałekodmieszk. Drogi do Nowego Sącza;
Wtorek  - od mieszk. Górki i Domów przy Centrum Kultury;
Środa  -od XVIII Róży Matek – Św. Agaty;
Czwartek  -od IX Róży Matek – Św. Rozalii;
Piątek  -  od KSM-u z Gnojnika;
Sobota  -  odmieszkańców Wisowej;
Niedziela  -  od OSP z Gnojnika.
=================================================================
               
Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                               { 1 – 5II 2017 r.}
                               Za ś.p. + Anna  Sikora:
 
Środa  -  odkoleżanki Justyny z rodziną z pracy synowej Ewy;
Czwartek  -  od Wacława Kowalczyka z rodziną;
Piątek  -  od sąsiadki Wiśniowskiej;
Sobota  -  od Józefa Stolarczyka z rodziną;
Niedziela  -  od Stowarzyszenia „Aktywni”.