MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 16 STYCZNIA 2017

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {16–21I2017 r.}
                        Za ś.p. + Cecylia Pirecka:  
           
Poniedziałek  -  od Marii Pireckiej z synami z Międzybrodzia Bialskiego;
WtorekodJaniny Nizioł;
Środa  - odsiostry z mężem z Gosprzydowej;
Czwartek- odchrześniaka Stanisława z rodziną;
Piątek-  od Jerzego Gądka z rodziną;
Sobota  -  od rodziny Kopciów.
======================================================================      
              Przez Ks. Władysława  Góraka:
                        {16 – 22 I 2017 r.}
            Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
           
Poniedziałek-  od mieszkańców Granic Chronowskich;
Wtorek  -  od rodziny Marii i Józefa Zająców z dziećmi;
Środa-  od mieszkańców Drogi do Chronowa;
Czwartek  -  od mieszkańców granic Chronowskich;
Piątek-  od Dyrekcji, Grona Pedag. i Pracowników  Publ. Gimnazjum w Gnojniku;
Sobota  -  od mieszkańców Działek;
Niedziela  -  od Dyrekcji i Pracowników Publ. Przedszkola w Gnojniku.
===================================================================  
Przez Ks. Grzegorza Smołę w Piasecznie:
                                               {16 – 21 I 2017 r.}
Za ś.p.  + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– odZapiórów i Polków;
Środa  -  od Joanny i Andrzeja Wąsów z córkami;
Piątek  -  od Doroty i Andrzeja Robak;
Sobota  -  odCentrum Kultury w Gnojniku.
=====================================================================
                Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
                                   { 16 – 21 I 2017 r.}
 
                        Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek  -  od mieszkańców Starej Wsi;;
Wtorek  -  od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gnojniku;
Środa  -  od Kasi i Marka Gnyla z rodziną;
Czwartek  -  odNadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. ;
Piątek  -  odRodziców i Uczniów Szkoły Podstaw. w Gnojniku;
Sobota  -  od mieszkańców Starej Wsi.
========================================================================
                Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
                                   { 16 – 21 I 2017 r.}
 
                               Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek  -  od rodziny Szotów ze Starej Wsi;
Wtorek  -  od Rady Parafialnej z Gnojnika;
Środa  -  od Liturgicznej Służby Ołtarza parafii Gnojnik;
Czwartek  -  od Marii i Zbigniewa Gądek z dziećmi;
Piątek  -  od mieszkańców Zarzecza;
Sobota  -  od Justyny i Piotra Gajewskich z synem.