MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 2 STYCZNIA 2017 ROKU

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {2–8  I2017 r.}
                        Za ś.p. + Andrzej  Słowik: 
           
Poniedziałek  -  od rodziny Żmudów;
WtorekodJana i Bogumiły Jarzmików z Wojakowej;
Środa  - odrodziny Łomzików;
Czwartek- odrodziny Machałów;
Piątek  -  od Parafian z Gnojnika;
Sobota  -  od Haliny i Antoniego Bugajskich;
Niedziela  -  od Parafian z Gnojnika.
 
======================================================================
 
 
                Przez  Ks. Bronisława  Marecika w Niemczech:
                          {5  XII  2016 r.  –  3  I  2017 r.}
            Gregorianka za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od Bożeny i Bogdana Gawlik;
Wtorek-  odrodziny Lambertów z Gnojnika.
 
======================================================================
           
              Przez Ks. Rafała Dańca w Szczecinie:
                        {2 – 7  I 2017 r.}
            Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
           
Poniedziałek-  od Czesławy i Stefana Zając z rodzinami;
Wtorek  -  od Krystyny Wiśniowskiej;
Środa  -  odBeaty i Piotra Styrna z dziećmi;
Czwartek  -  odWładysława Konstantego z rodziną;
Piątek  -  od Organisty z rodziną;
Sobota  -  od mieszkańców Wójtówki.
 
===================================================================
               
Przez Ks. Grzegorza Smołę w Piasecznie:
                                               {2 – 7 I 2017 r.}
Za ś.p.  + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od byłej dyrektor Szkoły Podstawowej – Marii Kucia;
Środa  -  od Władysława Krzyszkowskiego;
Sobota  -  odStefana Wąsa z rodziną.