MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 26 GRUDNIA 2016 ROKU

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {27–30XII2016 r.}
                        Za ś.p. + Kazimierz  Siepierowski:         
           
WtorekodDanuty i Stanisława Stelmachów;
Środa  - odAndrzeja Góraka z rodziną;
Czwartek- odrodziny Migaczów;
Piątek - odrodziny Kopciów.
 
                        Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                                   {1 XII – 30XII 2016 r.}
                Gregorianka za ś.p. + Cecylia Wiśniowska:
 
Poniedziałek  -  od  bratanka Romana z żoną i rodziną;
Wtorek  -  odchrześniaka Kazimierza Kopeć z rodziną;
Środa  -  odkoleżanek i kolegów z pracy córki Barbary;
Czwartek  -  odchrześnicy Doroty z rodziną;
Piątek  -  odprzyjaciół z Klubu Seniora „Wrzos”.
========================================================================
 
                Przez  Ks. Bronisława  Marecika w Niemczech:
                          {5  XII  2016 r.  –  3  I  2017 r.}
            Gregorianka za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od DSM-u z Gnojnika;
Wtorek-  odAnny i Zygmunta Zając z rodziną;
Środa  -  odrodziny Matusów i Jewułów;
Czwartek  -  odrodziny Stawowy z Mysłowic;
Piątek  -  odrodziny Bobrów ze Szczucina;
Sobota  -  odrodziny Mrozowskich;
Niedziela  -  od Janiny i Józefa Pajor.
=============================================================================
            Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
                        Za ś.p. + Ks.  Kan.  Julian  Osmola:
                        {28 – 31 XII 2016 r.}
 
Środa  - odZofii Kurtyka z rodziną;
Czwartek  - od rodziny Łośków;
Piątek  -  od Adama Bobra z rodziną;
Sobota  -  od rodziny Kleckich.
==================================================================
              Przez Ks. Rafała Dańca w Szczecinie:
                        { 27 – 31 XII 2016 r.}
            Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
           
Wtorek  -  od Ząbkowskich i Baranów;
Środa  -  odTeresy i Jana Samków;
Czwartek  -  odrodziny Boczków;
Piątek  -  od bratanka Michała i Elżbiety Osmola;
Sobota  -  od Właścicieli i Pracowników Zakładu Remontowo – Budowlanego Henryk Święch.
===================================================================
                Przez Ks. Grzegorza Smołę w Piasecznie:
 
26 XII /św. Szczepana/-  + Ks. Kan. Julian Osmola – od Pawła i Anny Wąs.