INTENCJE MSZY ŚW. OD 12 GRUDNIA 2016

Poniedziałek  -  12  grudnia
18.00 –1/ + Bronisławę Kopeć w 6 roczn. śm. i mąż Jan.
       2/ + Aleksandrę Pabian z ok. imienin.
 
 
Wtorek – 13  grudnia
7.00{św. Marcin}– 1/  W int. Dobroczyńców i ofiarodawców na budowę kościoła
                                      przez orędownictwo Matki Bożej Fatimskiej …
                        2/ + Jan Biel w roczn. śm.
 
 
Środa  –  14  grudnia
18.00–1/  + Józef Pawełek.
              2/  + Stanisławę Kałuża, rodzice i rodzeństwo.
           
 
Czwartek  –    15  grudnia
7.00 {św. Marcin}-+Stanisław Jarosz – od kolegów i koleżanek Oli z klasy wraz z wychowawczynią.
12.00/św. Marcin/- W int. Pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej, wszystkich podopiecznych
                                   i ich rodzin …
18.00–  + Emilia i Karol Porwisz w 14 roczn. jej śm.
 
 
Piątek  – 16  grudnia
17.30– 1/+ Jan Cieśla w 8 roczn. śm.
             2/ + Józef Wiśniowski w roczn. śm. i żona Anna.
 
 
Sobota  –  17  grudnia
17.30– 1/  + Włodzimierz Sacha w 1roczn. śm. – od sąsiada Janka z rodziną.
            2/ + Czesław Ferenc, Marcin i Elżbieta Boczarscy, Anna Ćwik.
 
 
IV  Niedziela  Adwentu  – 18  grudnia
7.00 –+Wiktoria, Stanisław i Władysław Kraj.
9.00– 1/ W int. Pielgrzymów do Łagiewnik z 19 XI przez wstawien. Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II …
2/+ Włodzimierz Sacha w 1 roczn. śm.
 3/ + Józef Pawełek w 4 roczn. śm.
11.00– 1/ + Walenty Stelmach w 11 roczn. śm. – od dzieci, wnuków i prawnuków.
            2/+ Helena Krzyszkowska.
16.00–+ Józef Łagosz w 20 roczn. śm. i żona Helena.