MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 12 GRUDNIA 2016 ROKU

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {12–17XII2016 r.}
                        Za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
           
Poniedziałek  - od Wojciecha Adamczyka;
Wtorekod Teresy i syna Eligiusza Saj;
Środa  - odAlfredy z rodziną ze Złotej;
Czwartek- odMieczysława i Józefy Barczyk;
Piątek - odrodziny Łomzików;
Sobota  - odIzydory i Stanisława Kornasiów.
 
 
 
                        Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                                   {1 XII – 30XII 2016 r.}
 
                Gregorianka za ś.p. + Cecylia Wiśniowska:
 
Poniedziałek  -  od Adama i Ewy Sikora;
Wtorek  -  od wnuczki Patrycji z Bartłomiejem;
Środa  -  od Aleksandra Sikory;
Czwartek  -  odsąsiadów Bugajskich z rodziną;
Piątek  -  odsąsiadów Pasków;
Sobota  -  odkoleżanek i kolegów z pracy córki Barbary;
Niedziela  -  odsiostry Eugenii Kopeć.
 
 
                Przez  Ks. Bronisława  Marecika w Niemczech:
                          {5  XII  2016 r.  –  3  I  2017 r.}
 
            Gregorianka za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od Józefa i Danuty Wąs z rodziną;
Wtorek-  odpewnej rodziny;
Środa  -  odrodziny Kawów;
Czwartek  -  odBernadety i Tomasza Święch;
Piątek  -  odEugeniusza Strzesaka z rodziną;
Sobota  -  odmieszkańców Centrum;
Niedziela  -  od Marii i Piotra Święch.
 
=============================================================================
 
            Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
 
                        Za ś.p. + Ks.  Kan.  Julian  Osmola:
                        {12 – 16 XII 2016 r.}
 
Poniedziałek-  od mieszkańców Starej Wsi;
Wtorek  -  od mieszkańców Zarzecza;
Środa  -  od mieszkańców Bani i Okolicy;
Czwartek  -  od mieszkańców Wisowej;
Piątek  -  od mieszkańców Starej Wsi.