MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 05 GRUDNIA 2016 ROKU

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {5–10XII2016 r.}
                        Za ś.p. + Michalina  Konstanty:   
           
Poniedziałek  - od Elżbiety Rabiasz;
Wtorekod Anny i Krzysztofa Wąs;
Środa  - odMariusza Żółty;
Czwartek- odJana Kałuży z Tymowej;
Piątek - odMarii i Jana Rudników;
Sobota  - odKrystyny i Alojzego Piwowarskich.
 
 
 
 
                        Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                                   {1 XII – 30XII 2016 r.}
 
                Gregorianka za ś.p. + Cecylia Wiśniowska:
 
Poniedziałek  -  od sąsiadów Koprów;
Wtorek  -  od Bogumiły i Dariusza Sikora;
Środa  -  od szwagierki Ireny;
Czwartek  -  odBożeny Pajkos z rodziną;
Piątek  -  odDoroty i Kazimierza Włodarczyk z Tymowej;
Sobota  -  odsąsiadki Zofii Gądek z rodziną;
Niedziela  -  odszwagra Jana z żoną.
 
 
                Przez  Ks. Bronisława  Marecika w Niemczech:
                          {5  XII  2016 r.  –  3  I  2017 r.}
 
            Gregorianka za ś.p. + Ks. Kan. Julian Osmola:
 
Poniedziałek– od Marka Kwarcianego z rodziną;
Wtorek-  odrodziny Madejów z Rzochowa;
Środa  -  odsiostry Teresy Święch;
Czwartek  -  od siostry Zofii Jarosińskiej;
Piątek  -  od bratanicy Haliny z rodziną;
Sobota  -  od mieszkańców Pustego;
Niedziela  -  od Caritasu.