MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 28 LISTOPADA 2016

                        Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                   {28 XI–3 XII2016 r.}           
           
Poniedziałek  - za ś.p. + Łukasz Ciszkowicz- odkolegów i koleżanek z rocznika z wychowawczyniami;
Wtorek
Środa  -  za  ś.p. + Aleksander Wiśniowskiod Lidii Zięć;
Czwartek- za ś.p. + Aleksander Wiśniowski- odznajomych Ewy z Iwkowej;
Piątek za ś.p. + Włodzimierz Sacha- odkolegów z warsztatu i stacji diagnostycznej
                                                                                        Spółki „Zasada Trans Spedition” w Brzesku;
Sobota  - za ś.p. + Włodzimierz Sachaod / jak wyżej/ …..  „  –  „  ;
 
 
 
 
                        Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                                   {31 X – 29XI 2016 r.}
 
Gregorianka  za ś.p. + Jadwiga  Kornaś:
 
Poniedziałek  -  od wnuczki Ewy;                                     
Wtorek  -  odwnuczki Teresy z rodziną.
 
 
                Gregorianka za ś.p. + Cecylia Wiśniowska:
                                               {1 – 30 XII 2016 r.}
 
Czwartek  -  odHeleny i Józefa Kałuża;
Piątek  -  odRyszarda z rodziną z Libiąża;
Sobota  -  odElżbiety Kołodziej z rodziną;
Niedziela  -  odkoleżanek i kolegów z pracy córki Barbary.
 
 
                               Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
                                    {28 – 30 XI 2016 r.}
 
                                   Za ś.p. + Anna  Sikora:
 
Poniedziałek-  odJanusza i Małgorzaty z rodziną;
 
                                               Za ś.p. + Kazimierz Siepierowski:
 
Poniedziałek– od Bernadety z rodziną;
Wtorek-  odsiostrzeńca z rodziną;
Środa  -  od sąsiada Czesława Gazdy z rodziną.