MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 08 SIERPNIA 2016 R.

                                                  MSZE    ŚW.   POZA   PARAFIĄ
 
                           Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                            {8 – 13.08. 2016 r.}                      
                                           Za ś.p. +Anna  Sikora:
 
Poniedziałek  -  od Karoliny i Rafała Mróz;
Wtorek  -  od Barbary i Tadeusza Janik;
Środa  -  od Marii Samek z rodziną;
Czwartek  -  od Haliny Adamczyk z Okocimia;
Piątek  -  od Ewy i Ryszarda Bukowiczów z Brzeska;
Sobota  -  od Jana i Stefanii Marcinków z Brzeska.
 
                        Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
                                     {8 – 15 VIII 2016 r.}
 
                              Za ś.p. + Marcin Zając:
 
Poniedziałek  -  od Mariana Strzesaka;                                    
Wtorek  -  od sąsiadów Serwinów;
Środa  -  od sąsiadów Wąsów i Konstantych;
Czwartek  -  od Agaty i Pawła Zapiór ;
Piątek  -  od kolegów synów z firmy „Energopol”;
Sobota  -  od kolegów synów z firmy „Energopol”;
Niedziela  -  od Włodzimierza Zając z żoną.
======================================================================
 
Przez ks. Bronisława  Marecika w Niemczech:
                                                      {8 – 14 VIII  2016 r. }
 
                            Gregorianka za ś.p. + Mieczysław  Stec:
 
Poniedziałek  -  od chrześniaka Wiesława;
Wtorek  -  od wnuka Dariusza;
Środa  -  od wnuczki Urszuli z mężem;
Czwartek  -  od wnuka Artura;
Piątek  -  od Ewy Pytel z rodziną;
Sobota  -  od kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej;
Niedziela  -  od siostry Marii z rodziną.
   
                                         Przez Ks. Grzegorza Smołę
                      w parafii pw. Matki B. Różańcowej w Piasecznie:
                                               {8 – 14 VIII  2016 r.}
 
Gregorianka  za  ś.p.  +  Włodzimierz Sacha:
Poniedziałek  - od sąsiada Grzegorza z rodziną;
Wtorek  - od sąsiada Janka z żoną;
Środa  -  od najbliższych sąsiadów;
Czwartek  -  od Anny i Stanisława Pasek;
Piątek  -  od Ryszarda Sachy z żoną i synem z Zawady Uszewskiej;
Sobota  -  od Janiny i Stanisława Gądek;
Niedziela  -  od Doroty i Andrzeja Robak.