MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 04 LIPCA 2016 R.

                                                  MSZE    ŚW.   POZA   PARAFIĄ
 
                           Przez  Ks. Kan. Jana Tobołę w Brzesku:
                                               {4 – 9.07.2016 r.}
                                     Za  ś.p.  + Teresa  Kuza:
Poniedziałek-  od przyjaciółki Urszuli z Poręby Spytkowskiej;           
Wtorek  -  od koleżanki Teresy z rodziną.
 
                                   Za ś.p. + Aniela  Styrna:
Środa  -  od rodziny Cierniaków z Jasienia;
Czwartek  -  od rodziny Rożków z Jasienia.
 
                                   Za ś.p. + Dariusz  Podrygała:
Sobota  -  od mieszkańców Nowej Wsi.
 
                             Przez Ks. Władysława Góraka:
 
                                Za ś.p. + Zofia  Stelmach:
                                      {4 – 6.07.2016 r.}
Poniedziałek  -  od koleżanek i kolegów syna Ryszarda z firmy „Seito”;
Wtorek  -  od sąsiadów syna Andrzeja;
Środa  -  od Józefy Święch.
 
                                   Za ś.p. + Tadeusz  Wąs:
                                     {7 – 9.07.2016 r.}
Czwartek  -  od Kotarbów i Piekarzów;
Piątek– od przyjaciół siostry Barbary z Klubu Seniora „Wrzos”;
Sobota– od koleżanek i kolegów Danuty ze Szkoły Podstawowej;
 
                                   Za ś.p. + Łukasz  Ciszkowicz:
                                               {10. 07.2016 r.}
Niedziela– od kolegów i koleżanek z rocznika wraz z wychowawczyniami.
 
                                  Przez ks. Józefa Strońskiego
            w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Rozdrożu:
 
                                     Za ś.p. + Marian  Wiśniowski:
                                 {4 – 8.07.2016 r.}
Poniedziałek  - od mieszkańców Nowej Wsi;
Wtorek  -  od kolegów i koleżanek Działu Technicznego ZOZ Brzesko;
Środa  -  od Stefana i Beaty Wiśniowskich z rodziną;
Czwartek  -  od Pracowników Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa
   Powiatowego w Brzesku;
Piątek  -  od kolegów i koleżanek córki Izy z Powiatowego Centrum Pomocy
          Rodzinie w Brzesku.
 
                        Za ś.p. + Teresa  Żółta:
                        {9 – 10.07.2016 r.}
Sobota  -  od Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Banku
                        Spółdzielczego w Brzesku;
Niedziela  -  od koleżanek i kolegów Basi z firmy „Kobyłecki”.