INTENCJE MSZY ŚW. OD 23 MAJA 2016 DO 29 MAJA 2016

            Poniedziałek - 23 maja
6.30 - 1/ + Jan Biel z ok. imienin.
            2/  O szczęśliwą operację, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla pewnej osoby. 
18.00 -  + Jan Wiśniowski.
            Wtorek  -  24  maja
18.00 - 1/  + Stefania i Karol Bystroń w 13 roczn. jej śm.
Poza -  + Janina Wolak - od sąsiadów syna Janka.
            Środa  -  25  maja
18.00 - 1/ + Aniela i Franciszek Kałuża, Michał Bober.
              2/ + Stanisław i Stefania Konstanty i ich rodzice.
       Czwartek  -  26  maja: Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa   
7.00 - 1/ + Stefania Habel w Dniu Matki, mąż Franciszek, syn Stanisław i ich rodzice.
/x.R.P./2/ + Tadeusz Habel [greg.] - od kuzyna Andrzeja z rodziną.
9.00 - 1/ + Janina Bober i Stanisławę Zapiór w Dniu Mamy - od synów kapłanów.
            2/ + Stanisławę Kałuża w Dniu Mamy.
            3/ + Helena Krzyszkowska w Dniu Mamy - intencja od dzieci.
11.00 - 1/ + Krystyna Górak i Anna Gnyla w Dniu Mamy - intencja od dzieci.
              2/ W int. Ks. Proboszcza z ok. 30 roczn. święceń kapłańskich, z podz. za dar powołania
                  i z prośbą o błog. od Jezusa Najwyższego Kapłana w dalszej posłudze duszpasterskiej,
                  o dary Ducha Świętego, opiekę i wstawiennictwo Maryi, Matki Kapłanów.
17.00 -  + Andrzej i Julia Strzesak.
            Piątek  -  27  maja
7.00 - 1/ + Michał Konstanty, córka Zofia, Tadeusz i Jadwiga Wiśniowscy, córka Zofia.
            2/ + Tadeusz Pabian w 30 dniu po śm.
9.00 /św. Marcin/ - W int. Społeczności Publ. Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Gnojniku ...
18.00 - 1/  W int. mieszk. Bani i Okolic z podz. za obfitość łask Bożych i z prośbą o błog. Boże
                    w dalszym życiu.
              2/ W int. mieszk. Wójtówki o zach. od nieszczęść, dobre urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu.
            Sobota  -  28  maja
7.00 - 1/ + Stanisławę Zapiór - od Dyrekcji, Grona Pedag. i Prac. Publ. Szk. Podstaw. w Gnojniku.
             2/ + Elżbieta Tobiasz w 9 roczn. śm.
18.00 - 1/ W int. mieszk. Drogi do Nowego Sącza o zach. od nieszczęść, dobre urodzaje, błog. Boże
                   i opiekę Matki Najśw. w codziennej pracy i życiu.
              2/ + Teresa Kuza w 30 dniu po śm.
15.00 - chrzest: Jakub Wiśniowski.
            IX  Niedziela zwykła  -  29  maja
7.00 -  Za Parafian ...
9.00 - 1/ + Tadeusz Wiśniowski w 5 roczn. śm.
            2/ + Krystyna Rybak.
            3/ + Józef Kałuża - od Marii Gurak.
11.00 - 1/ + Aniela i Wojciech Jaroszek, Błażej i Katarzyna Święch.
              2/ + Józef i Julia Wnęk, Piotr Kornaś.
17.00  -  + Genowefa Gos w 14 roczn. śm.