INTENCJE MSZY ŚW. OD 07 GRUDNIA 2015 DO 13 GRUDNIA 2015

       Poniedziałek  -  7  grudnia 
18.00 - 1/  + Jan, Katarzyna i Genowefa Gos.
/x.Kan./2/  + Maria Żak w 28 roczn. śm., mąż Stanisław, Helena i Władysław Stec.
 
        Wtorek  -  8  grudnia: Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 -  + Maria Wiśniowska w dniu imienin - od męża Stanisława z rodziną. 
11.00 -1/ W int. Rycerstwa Niepokalanej i ich Rodzin dziękcz. za otrzym. łaski
                i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Niepok. oraz o potrzebne łaski
                dla chorych: Anny i Michaliny.
/x.Kan./2/ + Florian, Zofia i syn Adam w roczn. ich śmierci.
18.00 - 1/ + Franciszek Górak w 29 rocz. śm., Halina Hołyst w 14 roczn. śm.,
                Anna i Walenty Jaroszek.
/x.Kan./2/ + Tadeusz Wąs - od córki Danuty z mężem i wnuczkami. 
Poza- + Jan Ruszaj - od Zuzanny Płacheta z rodziną.
           
        Środa  -  9  grudnia
18.00 - 1/ + Elżbieta Boczarska w 25 roczn. śm., mąż Marcin, Julia i Edward Frankowscy.
/x.Kan./2/ + Czesław Ferenc, Elżbieta i Marcin Boczarscy, Anna Ćwik.
Poza-  + Jadwiga Ruszaj - od Teresy i Andrzeja Robak z synem Tomaszem.
 
        Czwartek  -  10  grudnia              
7.00 -  + Józef Kałuża - od siostry Janiny z Brzeska.
18.00 - 1/  + Władysławę Marecik w 1 roczn. śm.
/x.Kan./2/  + Zofia Wiśniowska w roczn. śm. i mąż Ludwik.
Poza- + Maria Klęk - od rodzeństwa synowej Zofii z Gnojnika.
 
        Piątek  -  11  grudnia
18.00 - 1/  + Adam Korona w 2 roczn. śm. - od żony z dziećmi.
/x.Kan./2/ + Józef Wiśniowski w 17 roczn. śm. i żona Anna - od córki z rodziną.
18.00 - Brzesko - W intencji Lektorów i ich Rodzin ...
 
        Sobota -  12  grudnia
7.00 - 1/ + Michał Kałuża - od rodziny Jarzmików.
            2/ + Genowefa Siepierowska - od siostry Marii z mężem.
/x.Kan./3/ + Eugenia Zając i mąż Stefan - od rodziny z Międzygórza.
17.00 - 1/  + Aleksander Wiśniowski z ok. imienin.
           2/ + Bronisławę Kopeć w 5 roczn. śm. i mąż Jan.
/x.Kan./3/ + Adam Korona w 2 roczn. śm. - od żony i dzieci.
 
 III  Niedziela  Adwentu  -  13  grudnia
7.00 -  Dziękcz. - błag. w 18 roczn. urodzin Marcina - od rodziców i brata. 
9.00 - 1/  + Barbara Mitera z ok. imienin - od męża z dziećmi.
/x.Kan./2/ + Halina Hołyst w 14 roczn. śm. - od męża i córek.
11.00 - 1/  + Julia Koper w roczn. śm. i mąż Franciszek.
/x.Kan./2/  + Emilia i Karol Porwisz w roczn. jej śm.
16.00 -  W int. Dobroczyńców i Ofiarodawców na budowę kościoła
              przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej ...