INTENCJE MSZY ŚW. OD 20 LIPCA 2015 DO 26 LIPCA 2015

                      I N T E N C J E     M S Z Y     Ś W.             
    
       Poniedziałek  -  20  lipca  
6.30 - 1/  + Czesław Styrna w dniu imienin.
/x.Kan./2/  + Helena Krzyszkowska - od siostrzenic Władysławy i Cecylii z rodzinami.
Poza- Intencja misyjna.
 
        Wtorek  -  21  lipca
6.30 -1/  +  Aleksander Wiśniowski w 7 dniu po śm. - od żony i dzieci.
/x.Kan./2/ + Stefania i Jan Wiśniowscy.
Poza- + Aleksander Wiśniowski /ojciec/ - od rodzin Kałużów.
           
        Środa  -  22  lipca
6.30 - 1/ + Helena i Władysław Figiel, Janina i Jan Tota.
/x.Kan./2/ + Antoni i Genowefa Łężniak - od Lucyny z rodziną.
18.00 - 1/  Dziękcz. - błag. w 20 roczn. ślubu Jadwigi i Stanisława. 
/x.Kan./2/ + Krzysztof Jaroszek z ok. imienin.
Poza - + Genowefa Siepierowska - od Stefani i Józefa Biernatów z Uszwi.
 
        Czwartek  -  23  lipca                
18.00 - 1/  + Adam Smoleń w roczn. śm.
/x.Kan./2/  + Stefania, Jan i Maria Wiśniowska.
Poza- + Eugenia Zając - od sąsiadki Marii Jarosińskiej.
 
        Piątek  -  24  lipca 
6.30 -1/  Za Parafian ...
/x.Kan./2/  Z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże.
18.00 - 1/  + Magdalena Kornaś w 14 roczn. śm. i z ok. imienin oraz Tadeusz.
/x.Kan./2/ + Anna Wiśniowska z ok. imienin - od córki z rodziną.
Poza- + Helena Krzyszkowska - od Rozalii Zając.
 
        Sobota - 25  lipca
7.00 -1/  + Anna Święch - od Bożeny Młyńskiej z mężem.
/x.Kan./2/  + Jan Lasota, jego rodzice i siostry: Helena i Maria.
 
        XVII  Niedziela  zwykła  -  26  lipca
7.00 -  + Adam Smoleń, Stanisławę, Władysław i Zbigniew Górak.
9.00 - 1/  + Barbara Pawełek w 10 roczn. śm. - od dzieci z rodzinami.
/x.Kan./2/ + Anna i Marian Mitera z ok. imienin.
11.00-  + Czesław Ferenc z ok. imienin.        
17.00 -  + Jan Szemer w 18 roczn. śm.