INTENCJE MSZY ŚW. OD 15 CZERWCA 2020 R.

           Poniedziałek – 15  czerwca
7.00 – 1/  W Dniu Imienin Joli o potrz. łaski i opiekę Maryi – od chrzestnego z rodziną.
           2/ + Jan Górowski w 13 roczn. śm. i rodzice.
18.00– 1/ W int. mieszk. Wisowej  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
                 o szczęśliwe urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę i wstaw. Matki Bożej.
             2/ W int. mieszk. Zarzecza  /intencja jak wyżej/ …
             3/  W int. mieszk. Bani i Okolic  z podz. za wszelkie łaski otrzym. od Boga, z prośbą o błog.
                   Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla tych Rodzin.
       Wtorek  – 16  czerwca
7.00– 1/ O zdrowie i potrz. łaski dla Eugeniusza z ok. Dnia Ojca.
           2/ + Władysław Krakowski w roczn. śm.
           3/ + Adam Jaroszek w 25 roczn. śm. i ojciec Stanisław.
18.00- 1/ W int. mieszk. Nowej Wsi  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
               o szczęśliwe urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę i wstaw. Matki Bożej.
            2/  W int. mieszk. Potoczek  /intencja jak wyżej/ …
            3/ W int. mieszk. Pustego  /intencja jak wyżej/  …
          Środa  –  17  czerwca: Św. Brata Alberta
7.00 – 1/ + Maria Warchał  w 5 roczn. śm., mąż Tadeusz i syn Zdzisław.
            2/ + Julia i Jan Wyczesany z ok. jego imienin.
            3/ + Józef Mitera w 7 dn. po śm. – od dzieci.
18.00 – 1/ W int. mieszk. Drogi do Lewniowej  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
                 o szczęśliwe urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę i wstaw. Matki Bożej.
             2/ W int. mieszk. Centrum   /intencja jak wyżej/  …
             3/ + Irena i Józef Wąs – od wnuczki Weroniki.  
      Czwartek  – 18  czerwca
7.00 – 1/ O  szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji.
            2/ + Helena i Stanisław Zając w roczn. jego śm.
            3/ + Kazimierz i Irena Kowalczyk w roczn. jego śm.
18.00– 1/ W int. mieszk. Starej Wsi  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
                 o szczęśliwe urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę i wstaw. Matki Bożej.
             2/ W int. mieszk. Wójtówki  /intencja jak wyżej/  …
             3/ W int. mieszk. Drogi do Chronowa  /intencja jak wyżej/ …
        Piątek  – 19  czerwca: Urocz. Najśw. Serca P. Jezusa
7.00 – 1/ + Alojzy Witkowski z ok. imienin.
           2/ + Bronisławę Smoleń, mąż Władysław i syn Adam.
           3/ + Władysław, Grażyna i Zenon Zając.
18.00 – 1/W int. mieszk. Działek  z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o zach. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
                 o szczęśliwe urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę i wstaw. Matki Bożej.
             2/ W int. mieszk. Wisowej  / intencja jak wyżej/ …
             3/W 50 r. urodzin Elżbiety dziękcz. i z prośbą o dalsze bł. Boże i op. Maryi – od męża i córek.
     Sobota  – 20  czerwca: Niepokalanego Serca NMP
7.00– 1/ + Jan Zięć z ok. imienin, urodzin i Dnia Ojca.
           2/ + Piotr Kornaś i żona Jadwiga.
18.00– 1/ W 10 roczn. ślubu Natalii i Tomasza z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o błog. Boże i opiekę M. Bożej.
             2/ + Jan i Katarzyna Pawełek, Marcin i Wiktoria Adamczyk.
 
           XII  Niedziela  zwykła  –  21  czerwca
7.00–  +  Jan Gądek z ok. imienin.
9.00– 1/ + Stanisław Kornaś i Marcin Święch.
           2/ + Jan i Antonina Kopeć.
           3/ + Stanisław Marcinek w roczn. śm., z ok. urodzin i Dnia Ojca – od żony i córki Agnieszki.
11.00– 1/ W int. Dzieci kl. IV w Rocznicę ich I Komunii Św. i ich Rodzin o miłość do P. Jezusa
                 w Eucharystii i pragnienie częstej Komunii Św., o potrz. łaski, opiekę i wstaw. Matki B. Fatim.
             2/ W 18 roczn. urodzin Piotra dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw.
             3/ +  Albin Rzepiennik z ok. Dnia Ojca i żona Janina.
             4/ + Jan Wąs z ok. imienin, żona Zofia, Michalina i Aleksander Szot.      
17.00– + Janina Bober z ok. imienin, Walenty, Michał i Ryszard Hamiga.