INTENCJE MSZY ŚW. OD 01 CZERWCA 2020 R.

 Poniedziałek – 1  czerwca: Święto NMP Matki Kościoła
7.00- 1/ + Ks. Julian Osmola – od mieszkańców Drogi do Nowego Sącza.
          2/ + Jadwiga Rzenno w 2 roczn. śm. i mąż Jan – od syna Sylwestra.
10.00– 1/ W 45 roczn. święceń kapłańskich Ks. Mariana Bracha dziękcz. i z prośbą o zdrowie,
                 Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę i wstaw. Matki Najśw.
             2/ O błog. Boże i potrz. łaski dla pewnej rodziny.
18.00– 1/ + Franciszek Frankowski.
             2/ + Jan i Antonina Wiśniowscy.
 
       Wtorek  – 2  czerwca
6.30– 1/ + Kazimierz Święch w 15 roczn. śm.
           2/ + Bronisławę Kowacką, Genowefa i Antoni Łężniak.
18.00- 1/ + Stefania i Karol Bystroń, Janina i Walenty Konstanty.
             2/ + Tomasz Bugajski – od brata Adama z rodziną.
 
          Środa  –  3  czerwca: Św. Karola i Towarzyszy męcz.
18.00 – 1/ + Andrzej i Julia Strzesak, Józef, Gustaw, Stanisław, Tadeusz i Jerzy.
             2/ + Tomasz Bugajski – od Katarzyny i Marka Gnyla z rodziną.
             3/ + Zbigniew Masiak.
 
  I Czwartek  – 4  czerwca: Święto Jezusa Chr. Najw. i Wiecznego Kapłana.
18.00- 1/ Wynagradz. Trójcy Najśw. za grzechy, profanacje i świętokradztwa wobec Najśw. Sakr.
             2/ + Henryk Ruszaj w 6 roczn. śm. i rodzice.
             3/ + Kazimierz Jewuła w 12 roczn. śm., rodzice: Zofia i Kazimierz.
 
        I  Piątek  – 5  czerwca: Św. Bonifacego, bpa i męcz.
6.30 – 1/ W int. rodziny Jarosława przez przyczynę Matki B. Fatim., Św. O. Pio i Św. Jana Pawła II …
           2/ Przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego.
18.00 – 1/Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa za grzechy nasze i swiata.
             2/ + Kazimierz Święch w 15 roczn. śm.
 
         I  Sobota  – 6  czerwca
7.00– 1/ Za Ofiarodawców na obie nasze świątynie o błog. Boże, opiekę i wstaw. Maryi i Świętych.
           2/ + Zofia Konstanty w 50 roczn. śm. i Feliks.
18.00– 1/ Wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata.
             2/ Za małżeństwa oczekujące potomstwa, niewiasty w stanie błogosławionym
               i o łaskę zdrowia dla dzieci poczętych.
16.00 – chrzest: Sylwia Bober.
 
       Uroczystość  Trójcy  Najśw.  –  7  czerwca:  Dzień  Dziękczynienia
7.00+ Józef Bakalarz – od córki.
9.00– 1/ W 10 roczn. ślubu Agnieszki i Wojciecha Święch dziękcz. i z prośbą o potrz. łaski
               i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
           2/ W 18 roczn. urodzin Kacpra Kopeć dziękcz. – błagalna – od rodziców i rodzeństwa.
11.00– 1/ Za Parafian …
             2/ + Teresa Bober, Józef Górak, Zofia i Sylwester Pireccy.
             3/ + Jan Kopeć z ok. imienin, rodzice: Władysław i Anna.                 
17.00– W 2 roczn. ślubu Agnieszki i Tomasza z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże.