INTENCJE MSZY ŚW. OD 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

      Poniedziałek – 21 października
6.30 –   1/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Marka – od kolegów
                 i koleżanek z rocznika  z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
17.30 – 1/ + Maria i Józef Król i ich rodzice.
             2/ + Anna Wolsza – od Klubu Seniora „Wrzos”.
    Wtorek  – 22 października: Św. Jana Pawła II
17.30– 1/ W 18 roczn. urodzin Wojciecha dziękcz. i z prośba o błog. Boże, zdrowie,
                  dary Ducha Świętego i nieustanną opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu. 
             2/ O zdr. i potrz. łaski przez wstaw. Matki Bożej dla osoby Bogu wiadomej – od rodziców.
             3/ + Kazimierz Święch.
             4/ + Emilia Duch w 14 roczn. śm., mąż Józef, wnuk Stanisław.
9.00 – 1/ W int. Społeczności Publ. Szk. Podst. w Gnojniku o potrz łaski przez wstaw. Św. Jana Pawła II…
            2/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów i koleżanek
                z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
      Środa  – 23  października
6.30 –  1/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów
                 i koleżanek z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
17.30– 1/ W 15 roczn. ślubu Jolanty i Krzysztofa z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże.
             2/ + Eugeniusz Wiśniowski w 20 roczn. śm., żona Franciszka, synowie: Józef i Tadeusz.
             3/ + Józefę Kotarba w 17 roczn. śm., mąż Józef w 22 roczn. śm.   
      Czwartek –  24  października
17.30 – 1/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów
                 i koleżanek z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
             2/ + Irena i Bolesław Pabjan.
             3/ + Anna i Franciszek Pabjan.
             4/ + Helena Szpila.
     Piątek – 25  października
6.30 –  1/ O zdrowie i potrz. łaski przez wstaw. Matki Bożej dla Józefa.
            2/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów
                i koleżanek z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
17.30 – 1/ O zdrowie i potrz. łaski przez wstaw. Matki Bożej dla Stanisława – od mamy.
             2/ Z int. IV Róży Matek – Św. Urszuli Ledóchowskiej dziękcz. i z prośbą o zdrowie,
                 Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin.
             3/ + Maria, Wojciech, Leszek Samek, Czesławę i Tadeusz Potępa.
             4/ + Irena Mitera – od Adama Wiśniowskiego z Natalią.
        Sobota  –  26  października
7.00– 1/ O zdrowie i potrz. łaski dla Marka – od nauczycieli byłego gimnazjum.
            2/  O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów
                i koleżanek z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
            3/ Z okazji 1 roczn. urodzin Grzesia dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Maryi.
17.30– 1/ W 80 roczn. urodzin Stefanii dziękcz. i z prośbą o zdrowie i dalsze błog. Boże.
             2/ + Elżbieta Cieśla w 26 roczn. śm. i mąż Stefan.
13.00 – chrzest: Eryk Pasek.
 
 XXX  Niedziela zwykła – 27  października – Niedziela Synodalna
7.00–  1/ + Emilia Frankowska w 1 roczn. śm. i mąż Roman.
            2/  + Tadeusz Konstanty z ok. imienin – od córki Iwony.
9.00–  1/ O powrót do zdrowia, błog. Boże i opiekę Maryi dla Marka – od kolegów
                i koleżanek z rocznika z Gosprzydowej i Gnojnika wraz z rodzicami.
            2/ + Tadeusz Stelmach z okazji imienin.
            3/ + Czesław Jaroszek w 1 roczn. śm.
11.00– 1/  Chrzcielna: Zuzanna Turek, za rodziców i chrzestnych.
             2/ + Tadeusz Górak z ok. imienin i żona Krystyna
             3/ + Tadeusz z ok. imienin i w roczn. śm. oraz Magdalena.
17.00– + Tadeusz Habel z ok. imienin.
9.30 – RDO „Staś”– W int. Elżbiety Łopatka z okazji urodzin i imienin …
15.15 – DSS „FiliŻanka”–  W pewnej intencji.