MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 23 WRZEŚNIA 2019 R.

   Przez Ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
   Gregorianka za ś.p. + Adam  Niemczuk:
               {2 IX – 1 X 2019 r.}
Poniedziałek – od Elżbiety i Andrzeja Mikulec z Starego Sącza;
Wtorek – od Anny i Stanisława Mida z dziećmi;
Środa – od rodziny Jakóbczyków z Tymowej;
Czwartek – od Danuty i Stanisława Stelmach;
Piątek – od Teresy i Roberta Wiśniowskich;
Sobota – od Ewy i Marcina Rusinów;
Niedziela– od brata i bratowej.
===============================
Przez Księży w par. pw. M.B. Różańcowej w Piasecznie:
Gregorianka za ś.p. + Eugeniusz  Frankowski:
             {4 IX – 3 X 2019 r.}
Poniedziałek – od Aliny i Bogdana Jurkiewicz z Tyszowiec;
Wtorek – od rodziny Panopulosów;
Środa – od Pracowników Publ. Przedszkola nr 9 w Brzesku;
Czwartek – od Krystyny i Wacława Karcz;
Piątek – od sąsiadów Orłowskich i Tekielów;
Sobota – od Aliny i Wiesława Hudyga z dziećmi;
Niedziela– od Eugeniusza Stec z żoną.
 
    Gregorianka za ś.p. + Ewa  Cholewa:
              {23 IX – 22 X 2019 r.}
Poniedziałek – od Stanisławy Ożóg z rodziną;
Wtorek – od Sylwii i Romana Sromek z dziećmi;
Środa – od Romana i Ireny Ogiela z dziećmi;
Czwartek – od Moniki i Grzegorza Zabrzeńskich;
Piątek – od Kazimierza i Marii Kapusta;
Sobota – od koleżanki Ani z Lewniowej;
Niedziela – od Teresy i Józefa Świątkowskich.
=================================
    Przez  OO. Dominikanów w Kijowie:
Gregorianka za ś.p. + Stanisław  Kornaś:
            {1 – 30 IX 2019 r.}
Poniedziałek – od rodziny Dańców z Łomnej;
Wtorek – od Marii i Józefa Stawiarz z Gosprzydowej;
Środa – od Józefa, Danuty i Jana;
Czwartek – od Marii i Józefa Zając z dziećmi;
Piątek – od Aleksandra Sikory;
Sobota – od koleżanek córki Agaty;
Niedziela– od druhów OSP Lewniowa.
 
Gregorianka za ś.p. + Adam  Serwin:
          {1 – 30 IX 2019 r.}
Poniedziałek – od rodziny Klęków;
Wtorek – od rodziny Dolnik;
Środa – od Aliny Pisarczyk z rodziną;
Czwartek – od rodziny Jaroszków i Papieżów;
Piątek – od rodziny Zapiórów;
Sobota – od sąsiadów Wnęków;
Niedziela– od Łukasza i Kingi.