INTENCJE MSZY ŚW. OD 09 WRZEŚNIA 2019 R.

                     I N T E N C J E    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H
 
         Poniedziałek – 9  września
6.30– 1/ + Józef Bugajski – od bratanka Łukasza z rodziną.
          2/ + Edward Pisarczyk – od syna Bartłomieja.
          3/ + Maria Styrna – od mieszkańców Centrum.
 
       Wtorek  – 10  września
6.30-   1/ O błog. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Zosi, Adama
                oraz ich syna z okazji 3 roczn. ślubu.
            2/ + Rozalia Żółty, Stefania i Władysław Pankiewicz z okazji imienin.
            3/ + Maria Jarosińska – od Ewy Prus.         
 
         Środa  –  11  września
18.00– 1/ + Stanisław Marecik – od Liturg. Służby Ołtarza z Gnojnika.
             2/ + Anna Jaroszek – od bratowej Eli z Gnojnika.
             3/ + Beata Wątor – od Pracowników firmy „Goplast”.
           
       Czwartek –  12  września: Najświętszego  Imienia  Maryi
18.00 – 1/ + Genowefa Frankowska w 1 roczn. śm. i mąż Jan.
             2/ + Agata Jagielska w 9 roczn. śm.
             3/ + Władysław Kołodziej – od żony.
 
       Piątek  –  13  września: Św. Jana Chryzostoma – Naboż. Fatimskie
18.00 – 1/  Za Ofiarodawców na budowę kośc. Matki Bożej Fatimskiej
                 i renowację kośc. Św. Marcina o błog. Boże i opiekę Matki Najśw.  
             2/ W int. rodziny Seterów w podz. za otrzym. dobro i z prośbą o błog. Boże
                 i opiekę Maryi Królowej Pokoju dla całej Rodziny.
             3/ + Krystyna Styrna w roczn. śm.
 
 Sobota  –  14  września: Święto Podwyższenia Krzyża Św.  – „Polska pod Krzyżem”.
7.00– 1/ W 90 roczn. urodzin Jadwigi z podz. za otrzym. łaski i z prośbą
                o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw.
            2/ + Władysław Zając – od żony.
18.00– 1/ Dziękcz. za Chrzest Polski i przemożne wstawien. Matki Bożej
                 i Św. Patronów Polski w dziejach naszej Ojczyzny.
             2/ Błagalna dla Narodu Polskiego o wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Maryi Królowej Polski.
14.00 – ślub: Afrodyta Reczek i Bartłomiej Trepa.
 
              XXIV  Niedziela zwykła  –  15  września 
7.00 + Genowefa, Aniela, Jan, Kazimiera i Kazimierz Siepierowscy.
9.00–  1/ + Bronisław Kurtyka w 10 roczn. śm.
            2/ + Józef Gawlik – od córki Grażyny i syna Rafała.
11.00– 1/W int. Beaty i Andrzeja w 26 roczn. ślubu z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże.
             2/ W int. Beaty z okazji imienin dziękcz. i z prośbą o błog. Boże
                 i opiekę Matki Bożej – od męża i dzieci.
             3/ + Krystyna Styrna w roczn. śm. – od brata Piotra z rodziną.
17.00– + rodzice: Anna i Władysław Kopeć, Wiktoria i Stanisław Kraj oraz ich dzieci.