MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 26 SIERPNIA 2019 R.

   Przez Ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
   Gregorianka za ś.p. + Wacław  Ruszaj:
              {1 – 30 VIII 2019 r.}
Poniedziałek – od Cecylii Pawełek z synem Krzysztofem;
Wtorek – od Haliny Pukal i Zdzisława Płanety;
Środa – od sąsiadów Joanny i Pawła;
Czwartek – od Pauliny z synem Jakubem;
Piątek – od sąsiadki Teresy Konstanty. 
==============================
 Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
            Za ś.p. + Jan  Klimas:
               {26 VIII – 1 IX}
Poniedziałek – od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gnojniku;
Wtorek – od Wiesława i Małgorzaty Kowalczyk;
Środa – od Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzesku;
Czwartek – od rodziny Fitrzyków;
Piątek – od sąsiadów Bernadety i Zbigniewa Zych;
Sobota – od Zarządu i Pracowników firmy „Pagen”;
Niedziela– od Anny i Krzysztofa Stolarczyk.
=================================
    Przez  OO. Dominikanów w Kijowie:
 
Gregorianka za ś.p. + Stanisław  Kornaś:
           {1 – 30 IX 2019 r.}
Niedziela– od Przyjaciół z Klubu Seniora „Wrzos”;
 
Gregorianka za ś.p. + Adam  Serwin:
         {1 – 30 IX 2019 r.}
Niedziela– od OSP w Lewniowej;