INTENCJE MSZY ŚW. OD 24 CZERWCA 2019 R.

   Poniedziałek – 24 czerwca: Urocz. Narodz. Św. Jana Chrzc.
7.00–  1/ + Jan, Janina i Walenty Bober, syn Michał.
           2/ + Władysław Ptaszek z ok. imienin i w 30 dniu po śm. oraz Kazimierz Zając.
18.00– 1/ W int. mieszkańców Drogi do Nowego Sącza z podz. za otrzym. łaski, z prośbą
                  o zach. od nieszczęść i klęsk żywioł., o błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Maryi.
             2/ + Jan Cieśla w dniu imienin i z ok. Dnia Ojca – od dzieci.
             3/ + Jan Klimas w dniu imienin – od rodziny.
         Wtorek  – 25  czerwca
7.00-   1/ + Janina, Walenty i Michał Bober i ich rodzice.
            2/ + Jan Wiśniowski i Władysław Kałuża z ok. imienin.
            3/ + Stanisław Jaroszek w 7 roczn. śm.
18.00– 1/ W int. mieszk. Potoczek z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o zach. od nieszczęść i klęsk
                żywioł., błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Najśw.
             2/ W int. mieszk. Domów od Uszwi i Nizin - /jak wyżej/ ….
         Środa  –  26  czerwca
7.00 – 1/ + Zygmunt Witkowski w roczn. śm., Władysław Jaroszek z ok. imienin.
           2/ + Jan i Janina Jaskulski, syn Jan, Władysław Fortuna z ok. imienin.
18.00– 1/  W int. mieszk. Wójtówki z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o zach. od nieszczęść
                   i klęsk żywioł., błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Maryi.
             2/ + Krystyna Stolarczyk w 30 dniu po śm. – od dzieci.
              Czwartek – 27  czerwca
7.00 –  1/ + Władysław Bober z ok. imienin, żona Genowefa, Anna i Piotr Bober.
            2/ + Władysław i Jan z ok. imienin.
18.00 – 1/ W int. Dzieci I – Komunijnych i ich Rodziców o dalsze błog. Boże i opiekę Matki B. Fatim.
             2/ + Janina Wolak z ok. imienin.
             3/ + Jan Kopeć z ok. imienin i jego rodzice, Władysław Kraj.
       Piątek – 28  czerwca: Urocz. Najśw. Serca P. Jezusa
7.00 –  1/ + Tadeusz Jagosz w 15 roczn. śm., żona Maria w 10 roczn. śm.
            2/ + Piotr Kopeć i wnuk Krystian.
            3/ + Adam Serwin w 30 dniu po śm. – od żony z dziećmi.
18.00 – 1/ W int. mieszk. Nowej Wsi dziękcz. za otrzm. Łaski i o zach. od nieszczęść i klęsk żywioł.,
                 o błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Najśw. dla rodzin.
             2/ + Jan i Emilia Pirecki z ok. imienin.
             3/ + Walenty Frankowski w 30 dniu po śm.
           Sobota  –  29  czerwca: Urocz. ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła
7.00–1/ + Jan Wiśniowski w 18 roczn. śm.
           2/ + Piotr Pysno w dniu imienin.
10.00– 1/ + Władysławę Marecik z ok. imienin – od syna z rodziną.
             2/ + Piotr Jaroszek w dniu imienin i żona Stanisława.
17.00– 1/ W int. Piotra i jego Rodziny w dniu imienin o potrz. łaski, błog. Boże,
                opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Św. Patrona.
             2/ + Piotr Kopeć w dniu imienin.
11.15 – RDO „Staś” –  + Urszula Lambert i jej rodzice.         
             XIII  Niedziela zwykła  – 30  czerwca: Niedziela Synodalna
7.00 + Marian Gut, Władysław, Jan, Kazimierz i Władysławę Kałuża.
9.00– 1/ + Piotr Hołyst z ok. imienin, rodzice: Anna i Jan.  
           2/ + Władysław Kołodziej z ok. imienin.
11.00– 1/ W 25 roczn. ślubu Małgorzaty i Adama z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o błog. Boże,
                 opiekę Matki Najśw.  – od dzieci.
             2/ W int. dzieci i ich rodziców, wychowawców i opiekunów i całego personelu Przedszkola
                  i Żłobka „Delfinek” z podzięk. za otrzym. łaski i opiekę Matki Bożej.  
             3/ + Piotr i Agnieszka Gnela z ok. jego imienin, Tadeusz Gnela.
             4/ + Wiktoria, Jan, Władysław, Stanisław i Łukasz Ciszkowicz.
17.00–  + Adam Zygmunt w 22 roczn. śm. i jego rodzice: Jan i Franciszka.