INTENCJE MSZY ŚW. OD 27.05.2019 R.

        Poniedziałek – 27 maja: Dni  Krzyżowe
18.00–  1/ W int. mieszk. Górki i Domów przy Centrum Kult. dziękcz. i z prośbą
                  o szczęśliwe urodz., błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Bożej.
              2/ W int. mieszk. Centrum z podz. za otrzym. łaski, zach. od klęsk żywioł.,
                   o szczęśl. urodzaje, błog. B. z pracy i życiu, opiekę Matki Bożej.
              3/ + Ks. Krzysztof Smoła w 7 dniu po śm.
Poza /x.M.L./- W pewnej intencji.
         Wtorek  – 28  maja: Dni  Krzyżowe
18.00- 1/ W int. mieszk. Drogi do Lewniowej z podz. Trójcy Św. za miniony rok, z prośbą o szczęśl.
                 urodzaje, zach. od klęsk żywioł., błog. B. w pracy zawod. i życiu rodzinnym oraz opiekę
                 Maryi, Matki Pięknej Miłości.
            2/ W int. mieszk. Zarzecza dziękcz. i z prośbą o zach. od klęsk. żywioł.,
                o szczęśl. urodzaje,  błog. B. w pracy i życiu i opiekę Maryi.
            3/ W int. mieszk. Wisowej - /jak wyżej/ …
            4/ W int. Wojtka z podz. za ocalenie życia, o powrót do zdrowia i potrz. łaski.
 
         Środa  –  29  maja: Św. Urszuli Ledóch. – Dni Krzyżowe
18.00– 1/ W int. mieszk. Bani i Okolic o błog. B. w urodzajach, zach. od klęsk żywioł.,
                 błog. Boże w pracy na roli i zakładach pracy …
             2/ W int. mieszk. Wisowej  - /jak wyżej/ …
             3/ W int. mieszk. Pustego - /jak wyżej/ …
Poza /x. M.L./- W pewnej intencji.
         Czwartek  – 30  maja
18.00 – 1/ W dniu  urodzin Weroniki z podz. za otrzym. Łaski i z prośbą o zdrowie.,
                 dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej w dalszej pracy i nauce.
             2/ + Elżbieta i Jan Tobiasz w roczn. śm.
             3/ + Helena i Jan Babraj.
             4/ + Michalina Konstanty – od III Róży Matek.
 
       Piątek – 31 maja: Nawiedzenie NMP
18.00 – 1/ + Aniela i Andrzej Żak.
             2/ + Tadeusz Wiśniowski w 8 roczn. śm.
             3/ + Andrzej Sacha w roczn. śm.
             4/ + Kazimierz Siepierowski – od Katarzyny i Marka Gnyla z rodziną.
          I  Sobota  –  1  czerwca: Św. Justyna
7.00–1/ Za Ofiarodawców na budowę kośc. Matki B. Fatim. i renowację kośc. Św. Marcina …
           2/ W 18 roczn. urodzin Rafała dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże – od babci.
18.00– 1/ Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata …
             2/ O dary i łaski Ducha Świętego, dobry wybór drogi życiowej i opiekę
                Matki B. Fatim. w dniu urodzin.
       
        Niedziela –  Urocz. Wniebowstąpienia Pańskiego – 2  czerwca
7.00+ zmarli z rodziny Siepierowskich.
9.00–  Dziękcz. – błagalna w 25 roczn. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa.
11.00– 1/ + Kazimierz Święch w 14 roczn. śm., jego rodzice i rodzeństwo.
             2/ + Józef Dzięgiel – od siostry Alicji z mężem.
17.00–  Z ok. 40 roczn. urodzin Janusza o zdr. i potrz. łaski – od żony i dzieci.
15.30  – RDO. „Staś” – W pewnej intencji.