MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 20 MAJA 2019 R.

    Przez ks. Mariusza  Gałata  w Tarnowie:
Gregorianka za  ś.p. + Eugeniusz  Frankowski:
             {2– 31 V 2019 r.}
Poniedziałek – od Jaroszkowej;
Wtorek – od Grzegorza i Agnieszki Strzesak;
Środa – od Marii i Juliana Odroń;
Czwartek – od Stefana Szemer z Brzeska;
Piątek – od Pawła i Grażyny Kopeć z Kamionki Małej;
Sobota – od Stanisława z rodziną z Potoczek;
Niedziela– od Marii i Stanisława Wojnickich.
 ==============================
 Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
   Gregorianka za ś.p. + Adam  Niemczuk:
            {1 – 30 V 2019 r.}
Poniedziałek – od Jana i Marii Dyki z Dobużka;
Wtorek – od Konrada Jurkiewicza z rodziną;
Środa – od Haliny i Karoliny Adamczyk z Okocimia;
Czwartek – od Wandy i Tomasza Serafin z Iwkowej;
Piątek – od Wandy i Sławomira Gurak z córkami;
Sobota – od Joanny i Patryka Adamczyk;
Niedziela– od firmy „Dom – Mat”.
==============================
    Przez Księży w parafii pw. Matki Bożej
          Różańcowej w Piasecznie:   
    Gregorianka za ś.p. + Karol  Mitera:
             {4 V – 2 VI 2019 r.}
Poniedziałek – od rodziny Katarzyny i Pawła Janickich;
Wtorek – od Janiny i Andrzeja Święch;
Środa – od rodziny Oćwiejów;
Czwartek – od Justyny Zaczyńskiej z rodziną;
Piątek – od Anny Seremak;
Sobota – od bratanicy z mężem;
Niedziela– od Marii i Juliana Odroń z synem.  
==============================
 Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
    Gregorianka za ś.p. + Stanisław  Kornaś:
             {26 IV – 25 V 2019 r.}
Poniedziałek – od Haliny i Stanisława Wnęk;
Wtorek – od Teresy i Włodzimierza Kałuża;
Środa – od Ryszarda Rybak;
Czwartek – od sąsiadów córki Doroty z Działek;
Piątek – od KSM;
Sobota – od Barbary i Andrzeja Święch.