MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 06 DO 31 MAJA 2019 R.

    Przez ks. Mariusza  Gałata  w Tarnowie:
Gregorianka za  ś.p. + Eugeniusz  Frankowski:
             {2– 31 V 2019 r.}
Poniedziałek – od Józka Jaroszka z rodziną;
Wtorek – od Stanisława i Zofii Repetowskich z Iwkowej;
Środa – od Teresy i Roberta Wiśniowskich;
Czwartek – od chrześniaka Krzysztofa z rodziną;
Piątek – od Jolanty i Józefa Michałek z rodziną;
Sobota – od Renaty i Marka Wnęk z dziećmi;
Niedziela– od Teresy i Stanisława Wiśniowskich z rodziną.
 ==============================
 Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
   Gregorianka za ś.p. + Adam  Niemczuk:
            {1 – 30 V 2019 r.}
Poniedziałek – od rodziny Kopciów z Kamionki Małej;
Wtorek – od Roberta Musiał z mamą;
Środa – od Ireny Kopeć z Laskowej;
Czwartek – od Darka;
Piątek – od Jerzego Sendor z rodziną;
Sobota – od Piotra Wnęk z Uszwi;
Niedziela– od Magdy i Rafała z rodziną.
==============================
    Przez Księży w parafii pw. Matki Bożej
          Różańcowej w Piasecznie:   
    Gregorianka za ś.p. + Karol  Mitera:
             {4 V – 2 VI 2019 r.}
Poniedziałek – od Czesława Serafin z rodziną;
Wtorek – od Danuty i Bogdana Witkiewicz;
Środa – od kuzyna Stanisława z rodziną;
Czwartek – od Anny i Henryka Serafin;
Piątek – od Marii i Kazimierza Bober z rodziną z Wiśnicza;
Sobota – od kolegów Adama z firmy „Can – Pack”;
Niedziela– od Danuty i Jana Wiśniowskich.
==============================
 Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
 
    Gregorianka za ś.p. + Stanisław  Kornaś:
             {26 IV – 25 V 2019 r.}
Poniedziałek – od Marka Porwisza z Bochni;
Wtorek – od sąsiadów Samków;
Środa – od koleżanki Zofii ze szkolnej ławki;
Czwartek – od rodziny Zychów z Katowic;
Piątek – od druhów OSP z Chronowa;
Sobota – od rodziny Białków z Uszwi;
Niedziela– od OSP z Uszwi.