INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018

Poniedziałek-1października: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
6.30–  + Jan Zięć od sąsiadów Kotarbów i Piekarzów.
17.30 – 1/ + Marcin  Święch w 44 r. śm., żona Katarzyna i zmarli z rodziny.
             2/ + Aleksander Wiśniowski od mieszkańców Nowej Wsi.
(poza parafią: Gregorianka za ś.p. + Jadwigę  Rzenno - od Genowefy Porwisz)
 
Wtorek –2  października: św. Aniołów Stróżów
17.30 -1/+ Józef Kądziołka w 7 r. śm.
2/ W intencji Julki – o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej.
3/ + Włodzimierz Sacha – od kolegów z warsztatu i stacji diagnostycznej spółki „Zasada Trans Spedition” w Brzesku
(poza parafią: Gregorianka za ś.p. + Jadwigę  Rzenno - od Emilii Gut)
 
Środa  –  3października
17.30– 1/ W 18 r. urodzin Kamila – intencja dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej – od rodziców i rodzeństwa.
             2/ + Karol, Małgorzata, Józef, Władysława Bystroń.
             3/ + Tadeusz Habel – od Piotra Baniowskiego.
 
Czwartek–4 października: Św. Franciszka z Asyżu – 1 czwartek miesiąca
17.30–1/Intencja wynagradzająca za grzechy, zniewagi i świętokradztwa wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
             2/W intencji Pawła z podziękowaniem za łaskę i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
             3/ + Michalina Pasek – od Rycerstwa Niepokalanej.
 
Piątek– 5października: Św. Faustyny Kowalskiej – 1 piątek miesiąca
6.30–   1/ W intencji rodziny Jarosława przez przyczynę M.B. Fatimskiej, św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio.
             2/ + Teresa Żółta – od Barbary i Henryka Konstanty z rodziną.
17.30–1/ Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze i całego świata
             2/ +Maria Styrna z okazji imienin.
 
Sobota–  6października – 1 sobota miesiąca
7.00 – 1/W intencji dobroczyńców i ofiarodawców na budowę kościoła Matki Bożej Fatimskiej i na renowację kościoła św. Marcina
13.00– ślub Krzysztofa Horosina i Justyny Wąs
14.00– ślub Natalii Kopeć i Adama Roczniaka
(15.00 – we Lwowie: za parafian, księży, pielgrzymów z rodzinami oraz o zdrowie dla Emila i Teresy)
17.30-  Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata
 
XXVIINiedziela zwykła –  7 października
7.00- +Genowefa, Aniela, Jan, Kazimiera, Kazimierz Siepierowscy.
9.00– 1/ Od X Róży Matek  - św. Jadwigi Śląskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla członkiń i ich rodzin oraz za zmarłych z Róży.
            2/ + Bronisław Kurtyka w 9 r. śm.
11.00–1/ + Franciszek i Franciszka Wąs, synowie: Marcin i Tadeusz.
            2/ + Franciszek i Szymon Szot.
            3/ W 18 r. urodzin Izabeli z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej w dorosłym życiu – od rodziców i brata.
Po mszy św. – Chrzest: Stanisław Wójs.
17.00– + Maria Warchał z okazji imienin.
(18.00 w Porąbce Uszewskiej – za parafian.)
I N T E N C J E    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H
 
Poniedziałek  -  1  października: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
6.30–   + Jan Zięć od sąsiadów Kotarbów i Piekarzów.
17.30 – 1/ + Marcin  Święch w 44 r. śm., żona Katarzyna i zmarli z rodziny.
             2/ + Aleksander Wiśniowski od mieszkańców Nowej Wsi.
(poza parafią: Gregorianka za ś.p. + Jadwigę  Rzenno - od Genowefy Porwisz)
 
Wtorek   –   2  października: św. Aniołów Stróżów
17.30 - 1/ + Józef Kądziołka w 7 r. śm.
            2/ W intencji Julki – o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej.
3/ + Włodzimierz Sacha – od kolegów z warsztatu i stacji diagnostycznej spółki „Zasada Trans Spedition” w Brzesku 
(poza parafią: Gregorianka za ś.p. + Jadwigę  Rzenno - od Emilii Gut)
 
Środa   –   3  października
17.30– 1/ W 18 r. urodzin Kamila – intencja dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej – od rodziców i rodzeństwa.
             2/ + Karol, Małgorzata, Józef, Władysława Bystroń.
             3/ + Tadeusz Habel – od Piotra Baniowskiego.
 
Czwartek  –  4 października: Św. Franciszka z Asyżu – 1 czwartek miesiąca
17.30– 1/ Intencja wynagradzająca za grzechy, zniewagi i świętokradztwa wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
             2/ W intencji Pawła z podziękowaniem za łaskę i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
             3/ + Michalina Pasek – od Rycerstwa Niepokalanej.
 
Piątek   –  5  października: Św. Faustyny Kowalskiej – 1 piątek miesiąca
6.30–   1/ W intencji rodziny Jarosława przez przyczynę M.B. Fatimskiej, św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio.
             2/ + Teresa Żółta – od Barbary i Henryka Konstanty z rodziną.
17.30 – 1/ Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze i całego świata
             2/ + Maria Styrna z okazji imienin.
 
Sobota   –  6  października – 1 sobota miesiąca
7.00  –  1/ W intencji dobroczyńców i ofiarodawców na budowę kościoła Matki Bożej Fatimskiej i na renowację kościoła św. Marcina
13.00– ślub Krzysztofa Horosina i Justyny Wąs
14.00– ślub Natalii Kopeć i Adama Roczniaka
(15.00 – we Lwowie: za parafian, księży, pielgrzymów z rodzinami oraz o zdrowie dla Emila i Teresy)
17.30-  Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata
 
XXVII  Niedziela  zwykła  –  7 października
7.00-  + Genowefa, Aniela, Jan, Kazimiera, Kazimierz Siepierowscy.
9.00–  1/ Od X Róży Matek  - św. Jadwigi Śląskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla członkiń i ich rodzin oraz za zmarłych z Róży.
            2/ + Bronisław Kurtyka w 9 r. śm.
11.00– 1/ + Franciszek i Franciszka Wąs, synowie: Marcin i Tadeusz.
            2/ + Franciszek i Szymon Szot.
            3/ W 18 r. urodzin Izabeli z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej w dorosłym życiu – od rodziców i brata.
Po mszy św. – Chrzest: Stanisław Wójs.
17.00–  + Maria Warchał z okazji imienin.
(18.00 w Porąbce Uszewskiej – za parafian.)