MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 27 SIERPNIA 2018

Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
        
     Za ś.p. + Jadwiga  Rzenno:
        {27 VIII – 2 IX 2018 r.}
 
Poniedziałek– od Stanisława i Józefy Strzesak;
Wtorek– od Wronów z Tymowej;
Środa– od Emila Wolaka z rodziną;
Czwartek– od Wacława i Krystyny Żak z rodziną;
Piątek– od Stanisława Bober z Dębna z rodziną;
Sobota – odrodziny Jarosińskich;
Niedziela– od siostry Józefy Żak.