MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 20 SIERPNIA 2018

Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
        
     Za ś.p. + Roman  Sikora:
        {20 – 26 sierpnia 2018 r.}
 
Poniedziałek– od Emilii Kabat z dziećmi z Olszyn;
Wtorek– od sąsiadów Elżbiety i Włodzimierza Robak;
Środa– od wnuczki Kasi z Olszyn;
Czwartek– od chrześniaka Stefana Sowy z rodziną;
Piątek– od Krzysztofa i Zofii Partyków z Porąbki Uszewskiej;
Sobota – odchrześniaka z rodziną z Okocimia;
Niedziela– od sąsiadów bliższych i dalszych.