MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 13 SIERPNIA 2018

Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
        
  Za ś.p. + Stanisław  Marcinek:
        {13 – 19 sierpnia 2018 r.}
 
Poniedziałek– od mieszkańców Działek;
Wtorek– od Danuty i Romana Sachów;
Środa– od rodziny Stolarczyków;
Czwartek– od Ewy i Jana Wąs z rodziną;
Piątek– od sąsiadów Elżbiety i Włodzimierza Konstanty;
Sobota – odrodziny Kostrzewa - Sejum;
Niedziela– od koleżanek z pracy córki Agnieszki.