MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 06 SIERPNIA 2018

Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
        
    Za ś.p. + Jadwiga  Rzenno:
        {6 – 12 sierpnia 2018 r.}
 
Poniedziałek– od Karola z rodziną;
Wtorek– od Władysława Konstanty z rodziną;
Środa– od Izydory i Stanisława Kornaś;
Czwartek– od Barbary Ciszkowicz z rodziną;
Piątek– od Barbary i Marcina Wojkowskich z Rajbrotu;
Sobota – odMarii Wojkowskiej z Chronowa;
Niedziela– od Adama i Marii Bober.