MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 18 CZERWCA 2018

Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie
        
  Za ś.p. + Maria  Jarosińska:
         {18 – 24 czerwca 2018 r.}
 
Poniedziałek– od koleżanki córki Marysi;
Wtorek– od Władysława Konstantego z rodziną;
Środa– od Romana i Barbary Bugajskich;
Czwartek– od Karoliny i Mirosława Pysno;
Piątek– od rodziny Wojsław i Wiśniowskich;
Sobota – od kuzyna Józefa Konstantego z rodziną;
Niedziela– odJerzego i Ewy Biel z dziećmi.