INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 21 MAJA 2018

Poniedziałek-  21  maja:  NMP Matki Kościoła
7.00  – 1/+ Włodzimierz Sacha – od Rady Nadzorczej Zarządu „Społem”
         Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Brzesku.
             2/ + Genowefa Jaroszek – od wnuka Roberta z rodziną.
10.00– 1/ + Ks. Julian Osmola – od mieszk. Górki i Domów przy Centrum Kultury.
             2/ + Łukasz Ciszkowicz – od kolegów i koleżanek z rocznika wraz z wychowawczyniami.
18.00– W 59 roczn. ślubu Władysławy i Eugeniusza dziękcz. i z prośbą o zdrowie, błog. Boże
              i opiekę Matki Najśw. – od dzieci, wnuków i prawnuków.
 
Wtorek –22 maja: Św. Rity z Cascii
18.00– 1/  Z podz. za szczęśliwą operację Julki i z prośbą o dalszą opiekę Bożą.
             2/ + Władysław Kraj – od córki Sylwii z rodziną.
Środa  –  23maja
18.00–1/W 40 roczn. urodzin Ks. Piotra o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw.
 2/ W int. Panu Bogu wiadomej.
 3/ + Wiktoria, Piotr i Jan Biel.         

Czwartek –  24  maja: J. Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00 – 1/+ Aniela Styrna w 2 roczn. śm.
             2/ + zmarli z rodziny Samków i Lasotów.

Piątek – 25  maja: Adoracja  Najśw.  Sakramentu
6.30 –  1/ + Helena Krzyszkowska z ok. Dnia Matki.
            2/ + Elżbieta Tobiasz w roczn. śm.
            3/ + Aleksander Wiśniowski – od szwagra Włodzimierza z rodziną.
18.00– 1/Od Czcicieli Najśw. Sakr. z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o błog. Boże
                   dla Czcicieli i ich Rodzin oraz + zmarli Czciciele Najśw. Sakr.
             2/W roczn. urodzin Agnieszki z podz. za łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże.
             3/ + Leszek Żółty.

Sobota –  26  maja: Św. Filipa Neri  -  Dzień Matki
7.00 –  1/ W 55 roczn. ślubu Zofii i Władysława Kowalczyk z podz. Panu Jezusowi i Matce Bożej
                 i z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.
            2/ + Janina Bober i Stanisławę Zapiór w Dniu Mamy.
            3/ + Zofia Niemczuk – od Pracown. Publ. Przedszkola w Gnojniku.
18.00–  1/  + Krystyna Górak i Anna Gnyla w Dniu Mamy – od dzieci.
               2/ + Michalina Konstanty w Dniu Mamy.
           
Niedziela  –  Uroczystość  Trójcy  Najświętszej  -  27  maja
7.00- /św. M./+ Genowefa Siepierowska, Wiktoria, Stanisław i Władysław Kraj.
9.00– 1/W 40 roczn. urodzin Renaty  dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę
                Matki Najśw. – od męża z synem Krystianem.
2/+ Helena Odroń i Genowefa Bober z ok. Dnia Matki oraz ich mężowie
                + Stanisław i Władysław.
           3/ + Jadwiga i Piotr Kornaś.
11.00– 1/ O dar życia zgodnego z Bożymi przykazaniami i Ewangelią dla wszystkich
                  Członków rodziny Białoń z Ropy.
2/ W int. Wspólnoty Błogosławieństw ze Strzelc Opolskich …
 3/ + Genowefa Bugajska z ok. Dnia Matki.
17.00–+ Maria Święch i Irena Przybyło z ok. Dnia Matki.
RDO „Staś– W pewnej intencji …
Dom St. „FiliŻanka”– Za Parafian …