MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 21 MAJA 2018

Przez ks. Mariusza Gałata w Tarnowie
        
Gregorianka za ś.p. + Władysław  Kołodziej:
         {1 – 30 maja 2018 r.}
 
Poniedziałek– od Zofii Bieniek;
Wtorek– od Anny Kołodziej i rodziny Sapałów;
Środa– od Kazimierza Kopeć z rodziną;
Czwartek– od Krystyny Ciura;
Piątek– od Jolanty i Grzegorza Wąs z rodziną z Tymowej;
Sobota – od Marii Kołodziej i Moniki Motak z rodziną z Tymowej;
Niedziela– odMarii i Ryszarda Stec z rodziną.