MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 09 KWIETNIA 2018

MSZE  ŚW.  POZA  PARAFIĄ
Przez ks. Bronisława Marecika w Niemczech       
         Gregorianka za ś.p. + Maria Jarosińska
        z int. dzieci i wnuków z rodzinami.
                {1 – 30 kwietnia 2018 r.}
================================ 
Przez ks. Mariusza Gałataw Tarnowie
         {1 – 30IV 2018 r.}
  Gregorianka za ś.p. + Maria  Styrna:
Poniedziałek – od bratowej z Brzeska;
Wtorek– od rodziny Migielicz;
Środa– od rodziny Marcinków;
Czwartek– odrodziny Karcz;
Piątek– od Teresy i Tadeusza Konstanty;
Sobota – od szwagierki Eugenii Kopeć;
Niedziela– od mieszkańców Centrum.
==============================
Przez Księży w par. Matki B. Różańcowej w Piasecznie:
                   {9 – 13 IV 2018 r.}
   Za ś.p. + Władysław  Kołodziej:
Poniedziałek– od sąsiadów Sroków;
Wtorek–odZofii Pasek z Krakowa;
Środa– od Dominiki i Mateusza Kądziołka z Uszwi;
Czwartek– odMarii i Ryszarda Stelmach z Uszwi;
Piątek– od rodziny Cichostępskich.
 
         Za ś.p. + Józef  Bugajski:
Poniedziałek– od Zarządu firmy „Alu – Mont”
Wtorek– od Właścicieli oraz Koleżanek i Kolegów z firmy „Trans - Bet”;
Środa– odKolegów z pracy z firmy „Alu – Mont”;
Czwartek– od Józefa Jaroszka z rodziną.
====================================================
Przez ks. Grzegorza Michalca w Tarnowie:
         {9 – 15 IV 2018 r.}
      Za ś.p. + Władysław  Kołodziej:
Poniedziałek– odŻanety i Filipa Wąs;
Wtorek– odAnny Jarzmik z rodziną z Kątów;
Środa– od Magdaleny i Tomasza Kaźmierczyk z Uszwi;
Czwartek– odJana Kopeć;
Piątek– odAnety i Mirosława Rams z rodziną;
Sobota– od Józefa i Jadwigi Lasota;
Niedziela– od sąsiadów Mardoszów.