MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 12 LUTEGO 2018

 Przez Ks. Grzegorza Michalca w Tarnowie:
                {12 – 18 II 2018 r.}
 
                Za ś.p. +  Maria  Jarosińska:
 
Poniedziałekod Barbary Kulas z rodziną;
Wtorek– odHaliny i Stanisława Myszogląd z Łostówki;
Środa– odJózefy Święch;
Czwartek– odchrześnicy Krystyny Antosz z rodziną z Czchowa;
Piątek– od Magdaleny i Rafała Biernat z synem;
Sobota– od sąsiadów Smoleniów i Musiałów;
Niedziela– odrodziny Stolarczyków.
 
============================================
 
Przez oo. Bernardynów w Żytomierzu na Ukrainie:
                {12 – 18 II 2018 r.}
 
                    Za ś.p. + Józef  Bugajski:
 
Poniedziałekod Agnieszki i Alfreda Serafin;
WtorekodTeresy Bugajskiej;
ŚrodaodDruhów OSP z Zawady Uszewskiej;
Czwartek– od Haliny i Ludwika Wojciechowskich z rodziną;
Piątek– odAnny i Grzegorza Wąs;
Sobota– od zespołu „Uszwianie”;
Niedziela  - odSołtysa i Rady Sołeckiej w Gnojniku.
 
============================================
 
Przez ks. Mariusza  Gałata w Tarnowie:
 
Gregorianka za ś.p.  + Jadwiga  Szemer:
                { 31 I – 1 III 2018 r.}
 
Poniedziałekodbratowej Ireny;
Wtorekodsąsiadów Gazdów;
Środa -  od Krystyny i Jakuba Przybyło z dziećmi;
Czwartek  -  od rodziny Kręcigłowa;
Piątek  -  od Genowefy Frankowskiej z rodziną;
Sobota  -  od Zuzanny Stanuch z rodziną;
Niedziela  -  od wnuczki Renaty z mężem.