INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Poniedziałek  -  23  października
9.00 –  1/ W int. Społeczności Szkoły Podstawowej przez wstawien. Św. Jana Pawła II
            dziękcz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej …
            2/ + Ks. Julian Osmola – od mieszkańców Centrum.
17.30-  + Rozalia i Józef Strzesak, syn Karol.
 
Wtorek –24  października
6.30 – 1/  + Jadwiga i Franciszek Zając, Stefania i Stanisław Konstanty.
            2/ + Grażyna w 35 roczn. śm. i Zenon w 5 roczn. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30–  1/ + Anna Sikora – od chrześniaka Andrzeja Samek.
              2/+ Teresa Stolarczyk – od męża i dzieci.
 
Środa  –  25  października: Św. Jana Pawła II
6.30 –  1/ + Walenty i Janina Konstanty, Andrzej i Eugenia Cichostępscy.
            2/ + Jan i Urszula Wrona i ich córki.
17.30– 1/  W 19 roczn. ślubu Zbigniewa i Marii dziękcz. i z prośbą o potrz. łaski
                   i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla całej rodziny.
             2/ O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla pewnej osoby.
 
Czwartek  –   26  października
17.30– 1/ + Ks. Janusz Skrzypek – od Katarzyny i Marka Gnyla z rodziną.
             2/ + Elżbieta Cieśla w 24 roczn. śm. i mąż Stefan.
 
Piątek – 27  października
6.30 – 1/+ Helena Świderska z ok. imienin.
            2/ + Marian i Franciszek i rodzice: Jan i Anna Bieniek.
17.30–1/  + Tadeusz Styrna z ok. imienin.
             2/  + Tadeusz Warchał z ok. imienin, żona Maria, syn Zdzisław.
 
Sobota  –  28  października: Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
7.00–1/  + Tadeusz Habel w dniu imienin.
            2/ + Tadeusz Pabian w dniu imienin, żona Anna i Jan Święch.
17.30–  + Tadeusz Jagosz w dniu imienin i żona Maria.
14.00 – ślub: Iwona Hołyst i Artur Pajor.
 
XXX Niedziela  zwykła– 29  października
7.00–[św. M.]- +  Tadeusz Bober z ok. imienin – od żony.
9.00– 1/ + Tadeusz Stelmach z ok. imienin.
            2/ + Wiktoria, Henryk i Teresa Kuza – od córki Marii.
11.00– 1/ + Tadeusz Górak z ok. imienin i żona Krystyna.
             2/  + Tadeusz Wiśniowski z ok. imienin.
17.00- W 40 roczn. ślubu z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze
            Błog. Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.