ODPUST KU CZCI ŚW. SZYMONA Z LIPNICY

Główne uroczystości, na które szczególnie wszystkich zapraszamy to:
18 VII, wtorek:
·         Godz. 10.30 – Uroczysta Suma
·         Godz. 19.00 – Msza św. z udziałem pielgrzymów
·         Godz. 20.00 – Koncert Orkiestry z Lipnicy Dolnej
23 VII, niedziela:
·         Godz. 11.00 Procesja z Relikwiami z kościoła św. Szymona do ołtarza polowego i uroczysta Suma, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ks. Bp Damian Muskus OFM.
·         Uroczystą Sumę uświetni wykonanie „Roty” Katolików Polskich, autorstwa lipniczanina ks. Antoniego Piotrowskiego w 90 rocznice powstania hymnu, przez Chóry Ziemi Bocheńskiej.

·         Godz. 16.00 – rozpocznie się XXVIII Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej o statuetkę św. Szymona. Na zakończenie koncert Zespołu Genezaret z WSD Tarnów.