KS. JANUSZ SKRZYPEK NOWYM PROBOSZCZEM W GOSPRZYDOWEJ

Po 7 latach pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Urszuli z towarzyszkami w Gosprzydowej, decyzją ks. biskupa ordynariusza, ks. Krzysztof Klimczak został przeniesiony do parafii Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, jako proboszcz i kustosz tamtejszego sanktuarium. Obowiązki proboszcza gosprzydowskiej parafii obejmie ks. Janusz Skrzypek - obecny proboszcz parafii w Skrzyszowie k./ Dębicy, który w latach 2002 -2006 był wikariuszem w parafii św. Marcina w Gnojniku. Można powiedzieć, że po blisko 10-ciu latach wraca do dekanatu brzeskiego, aby pracować w sąsiedniej parafii. (MB)

>>> CZYTAJ BIOGRAFIE >>>