W ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI ...

Tłumy wiernych przemaszerowały ulicami Gnojnika, aby zamanifestować wiarę w Jezusa Chrystusa, obecnego pod postaciami chleba i wina. Procesja eucharystyczna, w której uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne, poczty sztandarowe, miejscowa straż pożarna oraz reprezentanci różnych ruchów i stowarzyszeń działających w parafii, którzy nieśli figury, feretrony i chorągwie, zatrzymywała się przy czterech ołtarzach polowych, gdzie czytane były fragmenty czterech Ewangelii (mb)

tekst i foto
Marek Białka