MOBILNA PARAFIA .. warto zobaczyć

We współczesnym świecie media elektroniczne odgrywają istotną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Coraz większa mobilnośc ludzi oraz zmienny charakter czasu i miejsca wykonywania pracy sprawia, że konieczne jest korzystanie ze środków komunikacji społecznej, w celu przekazywania informacji. Umiejętnie wykorzystywane media elektroniczne, mogą być także cennym narzędziem w pracy duszpasterskiej. Portale społecznościowie, do których większość ma dostęp, mogą integrować środowiska ludzi, którzy wyznają podobne zasady i wartości. Rolą katolickich mediów jest wskazuje drogi do prawdy absolutnej, pozbawionej manipulacji, dlatego też, stałych Czytelnikow naszego parafialnej strony, zapraszam do grona społeczności MOBILNA PARAFIA, której profil znajduje się na Facebooku, a takze w sieci internet pod adresem

http://mobilnaparafia.pl/

Na profilu Facebooka, można się dołączyć i brać udział w wielu ciekawych e-konkursach, jak chociażby na temat św. Pawła z Tarsu, w którym do wygrania jest pakiet płyt "Paweł z Tarsu, Pojednanie światów". Zadanie polega na napisaniu krótkiego hasła, wiersza, zachęty do …. odważnego głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wyłonienie najciekawszych naszym zdaniem tekstów nastąpi 3 października br. Szczegóły na profilu FACEBOOK >>>

https://www.facebook.com/MobilnaParafia/info