Jubileusz o. Władysława Ząbkowskiego OP


W niedziele 22 czerwca 2014 roku wspólnota parafialna świętowała srebrny jubileusz kapłaństwa o. Władysława Ząbkowskiego OP, który od jesieni 2011 roku pełni posługę w Kijowie na Ukrainie. W 25-tą rocznicę przyjęcia świeceń prezbiteratu, Dostojny Jubilat przybył do rodzinnej parafii pw. św. Marcina gdzie odprawił uroczystą Msze św. dziękczynną, w której uczestniczyli przede wszystkim współbracia kapłani z zakonu Dominikanów. Po zakończonej Eucharystii były wspomnienia, życzenia, kwiaty i podziękowania ... (mb)

>>> POZNAJ BIOGRAFIE O. WŁADYSŁAWA >>> 

 >>> WARTO RÓWNIEŻ ZOBACZYĆ ... >>>