Wielki Post, czyli czas pokuty i nawrócenia

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu ma nas duchowo przygotować do Misterium Paschalnego. Ten czas powinniśmy wykorzystać starając przybliżać sobie to, czego z miłości do ludzi dokonywał Jezus Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach, dobrymi postanowieniami, wewnętrznym wyciszeniem wspartym sakramentem pokuty - będziemy rozważać w swoich sercach czternaście stacji, które przebył Bóg-człowiek, aby zbawić ludzkość.
Klęcząc w Ogrójcu modlił się za nasze grzechy: niewdzięczność, niewierności i zdradę. "Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku". (Łk 22, 44 - 45).

Okres Wielkiego Postu ma przygotować Lud Boży do głębokiego przeżycia największych świąt - Paschy, rozumianej jako Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie, obchodzonej w ramach Triduum Paschalnego.
Centralnym momentem tego przeżycia ma być udział w Wigilii Paschalnej, połączonej z odnowieniem przymierza chrztu świętego. Przygotowanie to nie ma być tylko osobistym wysiłkiem każdego z nas, ale otwarciem się na Bożą łaskę. Przygotowanie to ma być nawróceniem i czynieniem pokuty przez post, a jeszcze bardziej przez czynną miłość.
Pomocą w podjęciu tego wysiłku jest rozważanie Męki Pańskiej, czyli miłości zbawczej Chrystusa do nas.
Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:
  • Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich),
  • Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),
  • Męka Chrystusa (Niedziela Pal-mowa i dwa ostatnie tygodnie).
Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie wielkopostnym:
  1. W każdy piątek tego okresu od-prawić Drogę Krzyżową,
  2. W każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach.
  3. Odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem Komunii św.
Wszystkie dzieci i młodzież zastanawiając się nad cierpieniami Chrystusa postarają się dobrowolnie spełnić choćby drobne akty umartwienia, np. dokładniej odrobić lekcje, być bardziej posłusznym w do-mu i szkole, odmówić sobie różnych przyjemności, choćby dozwolonych jak jedzenie cukierków czy innych łakoci, a także telewizji, muzyki czy gier komputerowych.