Życzenia świąteczne dla Parafian

Drodzy Parafianie i Goście!  W Betlejem rozpoczęła się przepiękna historia złączenia dróg Boga i człowieka. Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, aby wybawić nas z niewoli grzechu i uczynić nas swoimi przybranymi dziećmi.

W osobie Dzieciątka Jezus przychodzi najpiękniejsza Miłość. Ku Niemu zwracają się nasze myśli i serca. W czasie Świąt Bożego

Narodzenia ogrzewamy się wzajemnie ciepłem Miłości, Nadziei i Wiary. Idziemy do Betlejem żyjąc pośród trudnego świata.

Wpatrując się w Jezusa, Maryję i Józefa, pragniemy od Nich zaczerpnąć najlepsze wzory:    
  • dobrego życia osobistego,
  • zdrowego życia rodzinnego,
  • a także pięknych relacji międzyludzkich.
Betlejem jest otwarte dla wszystkich, gdyż nowonarodzony Jezus czeka na każdego z nas. Niech Tajemnica Bożego Narodzenia rozpali w nas na nowo chęć prawdziwej troski o naszą wiarę. Utwierdzajmy się wzajemnie we wierze przez świadectwo naszych czynów. Nie tylko mówmy o Bogu, ale Bogiem żyjmy! Nie tylko mówmy o Kościele, ale kościołem bądźmy!
Niech nasza codzienność będzie odzwierciedleniem tego, w co wierzymy.   Do naszych najlepszych kapłańskich życzeń dołączamy równie serdeczną i gorącą modlitwę. W imieniu Chrystusa udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa.


Duszpasterze parafii pw. Św. Marcina Bpa w Gnojniku